Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 14-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne12086015456015307151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3Historia chemii i przemysłu chemicznego453301530153
4Podstawy informacji naukowej302151515152
BPrzedmioty podstawowe150104515454530151541530456
1Wybrane działy chemii fizycznej30230302
2Wybrane działy chemii organicznej4531515151515153
3Wybrane działy chemii analitycznej302151515152
4PCR i bioanalityka15115151
5Biochemia białek15115151
6Laboratorium mikrobiologiczne15115151
CPrzedmioty kierunkowe36027120901530105105151515121530309012453
1Laboratorium wybranych działów biotechnologii30230302
2Genomika II30330303E
3Postępy w genomice303151515153E
4Technologia materiałów polimerowych30330303E
5Modelowanie molekularne302151515152
6Modelowanie procesów biotechnologicznych453301530153
7Chemia biokoordynacyjna II302151515152
8Metody badania związków chemicznych302151515152
9wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
10wybieralne kierunkowe inżynieryjne
30230302
11Laboratorium podstaw genetyki45345453
DPrzedmioty specjalnościowe3002675904590753030126045745157
1Projekt technologiczno-procesowy45645456
2Biopaliwa453153015303
3Biomateriały nieorganiczne15215152E
4Biomateriały organiczne15215152E
5Biotechnologia przemysłowa II30330303
6Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych60460604
7przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302453151
EPrzedmioty związane z dyplomami30243030420
1Seminarium dyplomowe30430304
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem96095300152253075315270156030753530120302253045451530
960450405105
Egzaminy541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe technologiczne
C8a Biochemia kwasów nukleinowych
C11 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C12 Konwersja biomasy i biorafinerie
C13 Statystyka II
C16 Oleje i masła roślinne
C18 Zarys technologii leków
C19 Mikrobiologia środowiska
C20 Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C25 Aktywny Inżynier

wybieralne kierunkowe inżynieryjne
C10a Aparatura w inżynierii bioprocesów
C21 Rachunek wariacyjny
C22 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C23 Koncepcja biorafinerii i platformy chemicznej
C24 Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D7a Biotechnologia w farmacji
D8 Fotochemia-podstawy i zastosowanie
D9 Zioła w medycynie
D10 Suplementy diety
D11 Nowoczesne pestycydy
D12 Suszenie bioproduktów
D13 Biosurowce, właściwości i zastosowania
D14 Kosmetyki naturalne
D15 Nanomateriały dla zastosowań w biologii i optoelektronice
D16 Elementy teorii węzłów