Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 19-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne54727189993992992
1Język obcy182189191E
2Etyka zawodowa92992
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej91991
4Uwarunkowania procesu inwestycyjnego18299992
CPrzedmioty kierunkowe2252590459542763369451819279996
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18299992
2Instalacje grzewcze18299992
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów2739189183
4Metody numeryczne18299992
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich91991
6Modelowanie CFD18218182
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18299992
8Technologie i maszyny energetyczne II2739999993E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła18299992E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18299992
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów18299992
12Wybieralne I
18299992
DPrzedmioty specjalnościowe307581531827822791729927914729184521101822
1Termodynamika gazów wilgotnych91991
2Chłodnictwo i klimatyzacja II18299992
3Energetyczne wykorzystanie biomasy II91991
4Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej18299992E
5Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II2739999993E
6Gospodarka cyrkulacyjna18299992
7Wybieralne II
91991
8Wybieralne III
18299992
9Energetyka wiatrowa i wodna18299992
10Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II91991
11Kolektory słoneczne i fotoogniwa II91991
12Mikrosiłownie91991
13Praca przejściowa55
14Wybieralne IV
18299992
15Wybieralne V
18299992
16Wybieralne VI
18299992
17Wybieralne VII
18299992
18Wybieralne VIII
18299992
19Wybieralne IX
18218182
20Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
21Seminarium dyplomowe18218182
Razem5869027081366310927814594518231082799369228191894523101822
58619819816228
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
C13a Multimedia w energetyce
C13b Podstawy przemian energetycznych

Wybieralne III
D8b Eksploatacja elektrowni
D8c Współspalanie paliw

Wybieralne IV
D14b Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
D14c Systemy multimedialne w energetyce

Wybieralne V
D15b Pompy, turbiny wodne i wentylatory
D15c Turbiny cieplne

Wybieralne II
D23a Energetyka jądrowa
D23b Energetyka gazowa

Wybieralne VI
D31a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
D31b Układy hybrydowe w energetyce

Wybieralne VII
D33a Projektowanie kotłów na biomasę
D33b Kotły i wymienniki ciepła

Wybieralne VIII
D35a Podstawy audytu energetycznego budynku
D35b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Wybieralne IX
D37a Rozproszone źródła ciepła
D37b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych