Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 19-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne54727189993992992
1Język obcy182189191E
2Etyka zawodowa92992
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej91991
4Uwarunkowania procesu inwestycyjnego18299992
CPrzedmioty kierunkowe2252590459542763369451819279996
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18299992
2Instalacje grzewcze18299992
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów2739189183
4Metody numeryczne18299992
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich91991
6Modelowanie CFD18218182
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18299992
8Technologie i maszyny energetyczne II2739999993E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła18299992E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18299992
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów18299992
12Wybieralne I
18299992
DPrzedmioty specjalnościowe30758135273698218722718451845189181518191825
1Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych91991
2Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne2739999993E
3Spalanie paliw II91991
4Systemy wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego18299992
5Turbiny parowe i gazowe II18299992E
6Turbiny wodne i wiatrowe18299992
7Wybieralne II
18299992
8Kotły parowe i grzewcze2739999993E
9Miernictwo i systemy pomiarowe18299992
10Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych18299992
11Praca przejściowa55
12Projekt z urządzeń instalacji kotłowych91991
13Termodynamika gazów wilgotnych91991
14Wybieralne III
2739999993
15Wybieralne IV
18299992
16Wybieralne VI
18299992
17Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
18Seminarium dyplomowe18218182
19Wybieralne V
18299992
Razem586902529045721091872459451822108451895426541818181718191825
58618923410855
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
C13a Multimedia w energetyce
C13b Podstawy przemian energetycznych

Wybieralne II
D7b Rurociągi i instalacje energetyczne
D7c Układy pomocnicze elektrowni

Wybieralne III
D14b Systemy energii niekonwencjonalnej
D14c Odnawialne źródła energii II

Wybieralne VI
D17b Automatyka w energetyce
D17c Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych

Wybieralne V
D20b Pompy, wentylatory i sprężarki
D20c Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Wybieralne IV
D31a Audyt energetyczny budynku
D31b Projektowanie instalacji grzewczych