Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 19-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe31517752251530230230215303157515545303
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy15010150302302302302302E
3Ochrona własności intelektualnej15115151
4Prawo w energetyce15115151
5Podstawy przedsiębiorczości (1z2)
302151515152
6Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
15115151
7Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
15115151
8Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
15115151
CPrzedmioty kierunkowe201015285551030012022513590604530301351201530281651206015281801051054528135604515602175151560123030155
1Matematyka15014906045307E45307E
2Chemia4541515151515154
3Grafika inżynierska453153015303
4Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4541515151515154
5Miernictwo energetyczne303151515153
6Podstawy termodynamiki6051530151530155E
7Technologia informacyjna604154515454
8Podstawy elektrotechniki90945301530306E15153E
9Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła908454515304E30154E
10Fizyka4541515151515154
11Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
12Programy do obliczeń inżynierskich454153015304
13Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
14Mechanika płynów7563030153030156
15Mechanika techniczna453153015303
16Ogrzewnictwo, wentylacja6043015153015154E
17Podstawy automatyki4531515151515153
18Podstawy energoelektroniki302151515152
19Wytrzymałość materiałów9063015451515304E15152
20Gospodarka energetyczna302151515152
21Maszyny elektryczne6043015153015154E
22Miernictwo elektryczne302151515152
23Podstawy projektowania302151515152
24Pompy, sprężarki, wentylatory302151515152
25Przesyłanie energii elektrycznej4531515151515153
26Technologie i maszyny energetyczne I90530301515303015155E
27Wymiana ciepła i masy6043015153015154E
28Odnawialne źródła energii I4531515151515153
29Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
30Turbiny wiatrowe i wodne4531515151515153
31Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne6043015153015154
32Urządzenia pomocnicze elektrowni302151515152
33Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej302151515152
34Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze453153015303E
35Ochrona środowiska w energetyce15215152
36Eksploatacja instalacji energetycznych302151515152
37Przedmiot wybieralny I
453153015303
38Przedmiot wybieralny II
302151515152
39Przedmiot wybieralny III
453153015303
40Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budownictwie4531515151515153
DPrzedmioty specjalnościowe2904112030456530301515156603030133015203022
1Energetyczne wykorzystanie biomasy4531515151515153E
2Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe303151515153
3Chłodnictwo i klimatyzacja I302151515152E
4Energetyka gazowa302151515152
5Kolektory słoneczne i fotoogniwa302151515152
6Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej302151515152
7Elektrociepłownie ORC i systemy wykorzystujące ciepło odpadowe303151515153
8Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym302151515152
9Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
10Seminarium dyplomowe30230302
11Praktyka zawodowa55
Razem2615210105076534512029045135906045303013515015303016515060153018013510545301801056015753015090459015301054530353030
2615360330390465435390245
Egzaminy17233423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczości (1z2)
B9a Ekonomika przedsiębiorstw
B9b Podstawy zarządzania

Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
B11a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
B11b Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
B13a Psychologia i socjologia pracy
B13b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
B15a Retoryka i obrona swoich poglądów
B15b Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Przedmiot wybieralny I
C40a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C40b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny II
C42a Aerodynamika
C42b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny III
C44a Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych
C44b Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych