Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 17-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne2108601506033030130301303
1Język obcy1206120301301301303E
2Technologia informacyjna30230302
3Wychowanie fizyczne60603030
Bprzedmioty podstawowe36025195165909011303051513015230306
1Matematyka603303030303
2Geometria wykreślna453153015303E
3Ekologia303151515153E
4Biologia453153015303E
5Ekofizjologia roślin453153015303E
6Historia sztuki I, II45445302152E
7Percepcja krajobrazu15115151
8Komunikacja społeczna75545303015215153E
Cprzedmioty kierunkowe1890169641609034975045306010516903075136211209013628909013624903012124135303010526713041130
1Rysunek odręczny I, II60260301301
2Rysunek i rzeźba
60260301301
3Fizjografia - Ekologia krajobrazu454153015304E
4Fizjografia - Geologia środowiska454153015304E
5Szata roślinna sem. 3454153015304E
5Szata roślinna sem. 1, 2105545601530230303E
5Szata roślinna sem. 4604303030304E
6Gleboznawstwo453301530153E
7Fauna15115151
8Budownictwo I, II, III, IV1091045641516215163E16115164E
9Budownictwo - Infrastruktura15115151
10Konstrukcje budowlane I, II30230151151
11Materiałoznawstwo 1, 260530301515215153E
12Grafika inż. - CAD - proj. wspomag. komput.30230302
13Wizualizacja komputerowa obiektów archit. krajobrazu30230302
14Geodezja - kartogr. i fotointer.453153015303E
15Historia sztuki ogrodowej I, II, III, IV75875152E151152E303E
16Historia architektury i sztuki ogrodowej15215152E
17Zasady projektowania krajobrazu I sem.115215152E
18Zasady projektowania krajobrazu II, sem. 5
30330303
19Zasady projektowania krajobrazu III, sem. 6
30330303E
20Zasady projektowania krajobrazu IV sem.730330303E
21Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza
10581051058
22Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny
10581051058
23Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne
10591051059
24Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych
10591051059
25Projektowanie zintegrowane V park publiczny1051110510511
26Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł.
10591051059
27Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu605451530215153E
28Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu - Roboty ziemne15115151
29Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu. Kosztorysowanie3032642643E
30Mechanizacja. Budowa i pielęgn. obiekt. arch. kraj.30230302
31Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem30330303E
32Fakultety sem.5
30230302
33Fakultety sem.6
30230302
34Fakultety sem.7
30230302
35Konsultacje specjalistyczne przyrodnicze11111
36Konsultacje specjalistyczne techniczne11111
37Projektowanie przeddyplomowe specjalistyczne42442
38Projektowanie dyplomowe I st5165516
PPraktyki240830210306033011204
1Praktyka zawodowa - dendrologia30130301
2Praktyka zawodowa - geodezja30130301
3Praktyka zawodowa - rysunek30130301
4Praktyka zawodowa - archit. krajobraz.30130301
5Praktyka zawodowa12041201204
Razem270021083612090694750210135302101053012060165136603013530120136301201351363030120303012130135303010512030713041130
2700480541421421301420116
Egzaminy274444443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny
C1a Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny 1 A. Zachariasz
C1b Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny 2 I. Sykta

Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł.
C1a Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. Z. Myczkowski
C1b Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. K. Wielgus

Zasady projektowania krajobrazu II, sem. 5
C1a Zasady projektowania krajobrazu II, 1 sem.5 Z. Myczkowski
C1b Zasady projektowania krajobrazu II, 2 sem.5 J. Środulska-Wielgus

Fakultety sem.7
C1a Mosty w krajobrazie
C5 TRADYCYJNA ARCHITEKTURA WIEJSKA JAKO INSPIRACJA TWÓRCZA

Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza
C1a Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 1 J. Szwed
C1b Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 2 I. Sykta

Fakultety sem.6
C1a Konstrukcje ciesielskie w architekturze krajobrazu
C1b Zagadnienia konstrukcyjne projektowania

Rysunek i rzeźba
C1b Rysunek i rzeźba I
C1c Rysunek i rzeźba II

Fakultety sem.5
C2a Strumienie i wody stojące w krajobrazie
C2b LIM (Landscape Information Model) Modelowanie Danych o Terenie

Zasady projektowania krajobrazu III, sem. 6
C3a Zasady projektowania krajobrazu III, 1 sem. 6 U. Forczek-Brataniec
C3b Zasady projektowania krajobrazu III, 2 sem. 6 Z. Myczkowski

Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych
C9a Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych 1 K. Hodor
C9b Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych 2 K. Łakomy

Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne
C20a Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne A. Staniewska
C20b Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne A. Zachariasz