Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Bez specjalności blok wybieralny A
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne54119182799499187
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18399993
BPrzedmioty kierunkowe3964917137671129991440632672232749923
1Analiza danych przemysłowych2749189184E
2Eksploatacja obiektów i systemów technicznych2739189183
3Industry 4.0 in production and operaions management (przedmiot w j. angielskim)18399993
4Innowacje i transfer technologii18299992
5Lean Manufacturing18399993E
6Metody i narzędzia jakości2749189184E
7Nowoczesne materiały inżynierskie18299992
8Prognozowanie i symulacja2739189183
9Projektowanie systemów produkcyjnych18299992
10Strategie zarządzania przedsiębiorstwem2731891893
11Systemy wspomagania decyzji1829459452
12Technologie addytywne w procesach wytwarzania1829549542
13Twórcze rozwiązywanie problemów technicznych18299992
14Zaawansowane systemy pomiarowe2739189183
15Zaawansowane technologie i systemy wytwarzania1829549542
16Zarządzanie rozwojem wyrobu2739999993
17Zarządzanie systemem eksploatacji18299992
18Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie2749189184E
CPrzedmioty specjalnościowe1093036181828936181828930
1Metody oceny dokładności pomiarów i SPC5441891891891894E
2Nadzorowanie narzędzi i systemów pomiarowych18299992
3Walidacja procedur i systemów pomiarowych18299992
4Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
5Seminarium dyplomowe92992
Razem5599021618558514045999144063930819232749273036181828930
559234216109
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym