Wydział Mechaniczny
Kierunek: Systemy i Urządzenia Przemysłowe          Specjalność: Aparatura przemysłowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Usemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne189183615336236218292741839183182
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język agielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty kierunkowe11071464501712791816227726318272881543627281089723692872276354266318451818182727912271896
1Wprowadzenie do badań naukowych91991
2Matematyka8112275418276E9276E
3Wprowadzenie do fizyki92992
4Termodynamika techniczna2749999994
5Termodynamika techniczna II18399993E
6Elektrotechnika i elektronika2749999994
7Mechanika ogólna2749189184E
8Mechanika ogólna II2731891893
9Wprowadzenie do MES18299992
10Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
11Wytrzymałość materiałów45618999189996E
12Mechanika płynów2739999993
13Mechanika płynów II18299992E
14Dokumentacja techniczna27427274
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
16Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
17Podstawy konstrukcji maszyn II18399993E
18Podstawy budowy aparatury przemysłowej2731891893
19Podstawy modelowania urządzeń przemysłowych364918991894
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów455182718275
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739999993
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
33Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18299992
34Techniczne bezpieczeństwo pracy92992
35Miernictwo cieplne i maszynowe18218182
36Podstawy monitorowania pracy systemów i urządzeń przemysłowych18299992
37Źródła i systemy konwersji energii18299992
38Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
39Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
40Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
41Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
42Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
43Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
44Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
45Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
46Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe20346903627321827189945181899151823922
2Układy wielofazowe18399993
3Urządzenia przemysłowe366181818186E
4Magazynowanie ciał stałych i płynów92992
5Podstawy konstrukcji aparatury przemysłowej45618189181896E
6Elementy instalacji18299992
7Modelowanie aparatury przemysłowej18499994E
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
8Inżynieria procesowa366189918996E
11Seminarium dyplomowe182189191
Razem14992105763603061819445729918273081903627301082772369308154635430905454181830813645918306318231830
1499216234252252234189122
Egzaminy143222221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B38a Zastosowanie inżynierskie MES w inżynierii bezpieczeństwa
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Podstawy analizy zmęczeniowej w inżynierii bezpieczeństwa
B40a Podstawy napędu elektromechanicznego
B40b Silniki Cieplne
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Roboty i manipulatory przemysłowe
B43a Podstawy programowania
B43b Podstawy analizy i opracowania danych
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46b Pomiary i analiza hałasu przemysłowego
B46b Pomiary akustyczne