Wydział Mechaniczny
Kierunek: Systemy i Urządzenia Przemysłowe          Specjalność: Systemy i urządzenia cieplne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Usemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język agielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty kierunkowe1845146750285465302704512010530452813590604528180151206015281204510590261053075303018454515124530156
1Wprowadzenie do badań naukowych15115151
2Matematyka13512459030456E15456E
3Wprowadzenie do fizyki15215152
4Termodynamika techniczna4541515151515154
5Termodynamika techniczna II303151515153E
6Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
7Mechanika ogólna454153015304E
8Mechanika ogólna II453301530153
9Wprowadzenie do MES302151515152
10Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
11Wytrzymałość materiałów75630151515301515156E
12Mechanika płynów4531515151515153
13Mechanika płynów II302151515152E
14Dokumentacja techniczna45445454
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
16Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
17Podstawy konstrukcji maszyn II303151515153E
18Podstawy budowy aparatury przemysłowej453301530153
19Podstawy modelowania urządzeń przemysłowych6041530151530154
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
33Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia302151515152
34Techniczne bezpieczeństwo pracy15215152
35Miernictwo cieplne i maszynowe30230302
36Podstawy monitorowania pracy systemów i urządzeń przemysłowych302151515152
37Źródła i systemy konwersji energii302151515152
38Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
39Przedmiot wybieralny 1 z 2)
302151515152
40Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
41Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
42Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
43Przedmiot wybieralny 1 z 2)
302151515152
44Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
45Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
46Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe36546150606065304530159751530451515301515201522
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe303151515153
2Chłodnictwo i pompy ciepła302151515152
3Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych302151515152
4Energetyka wodna i wiatrowa304151515154E
5Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym302151515152
6Podstawy konstrukcji aparatury i instalacji4541515151515154E
7Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna303151515153E
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
8Inżynieria procesowa6063015153015156E
9Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja4531515151515153
11Seminarium dyplomowe30230151151
Razem2525210960600525303357512016530453013515060453018045120601530135901059030150909030303013545754530301051545203030
2525360390420420390330215
Egzaminy143222221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B38a Zastosowanie inżynierskie MES w inżynierii bezpieczeństwa
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B40a Podstawy napędu elektromechanicznego
B40b Silniki Cieplne
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Roboty i manipulatory przemysłowe
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46a Pomiary i analiza hałasu przemysłowego
B46b Pomiary akustyczne

Przedmiot wybieralny 1 z 2)
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Podstawy analizy zmęczeniowej w inżynierii bezpieczeństwa
B43a Podstawy programowania
B43b Podstawy analizy i opracowania danych