Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Cyberbezpieczeństwo dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe991354453627818185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Architektura systemów komputerowych365181818185
CPrzedmioty kierunkowe207359098127991873627912361818119185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Elektrotechnika i miernictwo367991899187E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
6Systemy wbudowane2759189185E
DPrzedmioty specjalnościowe37845198451171836187725418176318541727994
1Algebra z teorią liczb364181818184E
2Wstęp do cyberbezpieczeństwa18318183
3Bezpieczeństwo aplikacji internetowych364181818184E
4Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych364181818184E
5Bezpieczeństwo systemów komputerowych364189918994
6Analiza ruchu sieciowego365189918995
7Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy45718189181897E
8Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych2729189182E
9Bezp. przemysł. systemów transmisji danych363181818183E
10Przedmiot obieralny 1
2751891895
11Zarządzanie strategiczne firmą2721891892
12Przedmiot obieralny 2
18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem46211828182821
1Pracownia problemowa18318183E
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem793120351126243739045452510818812730117189018333645272832
793180234243136
Egzaminy154452
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot obieralny 1
D13a Przetwarzanie i ochrona danych typu Big Data
D13b Kodowanie algebraiczne

Przedmiot obieralny 2
D15a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych (wybieralny)