Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe99135436936189818185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Komunikacja czlowiek-komputer2741891894E
3Architektura systemów komputerowych365181818185
CPrzedmioty kierunkowe207359098127991873627912361818119185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Elektrotechnika i miernictwo367991899187E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
6Systemy wbudowane2759189185E
DPrzedmioty specjalnościowe360451629108812718361363361813729542719
1Modelowanie zagadnień technicznych2739189183
2Integracja sieci komputerowych2759189185E
3Zaawansowane technologie baz danych2759189185E
4Technologie ochrony systemów informatycznych18399993
5Metody geometryczne363181818183E
6Metody obliczeniowe w nauce i technice2731891893E
7Obliczenia wysokiej wydajności364181818184
8Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych18299992
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
10Masowe przetwarzanie danych2739189183
11Programowanie gier2739189183
12Zaawansowane metody uczenia maszynowego364181818184E
13Zarządzanie strategiczne firmą18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem46211828182821
1Pracownia problemowa18318183
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem77512031590225145812754453199186327261269904535936182828
77520720727091
Egzaminy145441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS