Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe99135436936189818185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Komunikacja czlowiek-komputer2741891894E
3Architektura systemów komputerowych365181818185
CPrzedmioty kierunkowe207359098127991873627912361818119185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Elektrotechnika i miernictwo367991899187E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
6Systemy wbudowane2759189185E
DPrzedmioty specjalnościowe33341162999636336181454361813459272714
1Współczesne formy multimedialnego przekazu91991
2Fizyka i fizjologia dźwięku364181818184
3Technologie przekazu multimedialnego364181818184
4Komputerowe przetwarzanie obrazu365181818185E
5Modelowanie przestrzenne365181818185E
6Postprodukcja przekazu medialnego364189918994
7Systemy CAx364189918994
8Wizualizacja i animacja komputerowa365189918995E
9Programowanie grafiki komputerowej2749189184
10Programowanie gier2739189183
11Zarządzanie strategiczne firmą18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem46241828182824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem74811931590216127117277227329018632726999634530936182831
74824319821691
Egzaminy114331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS