Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015605301
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe225171203075603030960458
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Architektura systemów komputerowych604303030304
4Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej605303030305
CPrzedmioty kierunkowe360311807510512060602160154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Paradygmaty programowania605303030305E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
6Zaawansowane algorytmy i struktury danych605303030305
DPrzedmioty specjalnościowe480462409015090156019904545196030458
1Współczesne systemy komputerowe456301530156E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych6073015153015157E
3Metody rozpoznawania obrazów606303030306
4Symulacja komputerowa606303030306E
5Systemy teleinformatyczne607303030307E
6Architektury zorientowane na usługi6063015153015156
7Sieci piątej generacji i internet rzeczy30230302E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych604303030304E
9Pracownia problemowa45245452
EPrzedmioty związane z dyplomem852030302530302520
1Przedmiot obieralny
3b8c972181a0218285fdb6668859a381
452301530152E
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem12551205851502402801803090603016560606032150306090309030307028
1255360345330220
Egzaminy143443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS