Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015605301
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe2251712030601560303096030158
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Komunikacja człowiek-komputer454301530154E
3Architektura systemów komputerowych604303030304
4Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej605303030305
CPrzedmioty kierunkowe360311807510512060602160154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Paradygmaty programowania605303030305E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
6Zaawansowane algorytmy i struktury danych605303030305
DPrzedmioty specjalnościowe60045270152101059045901912010515176015609
1Modelowanie zagadnień technicznych453153015303
2Integracja sieci komputerowych455153015305E
3Zaawansowane technologie baz danych455153015305E
4Technologie ochrony systemów informatycznych303151515153
5Metody geometryczne603303030303
6Metody obliczeniowe w nauce i technice453301530153E
7Obliczenia wysokiej wydajności604303030304
8Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych302151515152
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców605303030305E
10Masowe przetwarzanie danych453153015303
11Programowanie gier453153015303
12Zaawansowane metody uczenia maszynowego604303030304
13Zarządzanie strategiczne firmą302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem70213040304021
1Pracownia problemowa30330303
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1360120585165345265180309060301656075105321803012060286045604030
1360360405390205
Egzaminy11344
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS