Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015605301
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe2251712030601560303096030158
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Komunikacja człowiek-komputer454301530154E
3Architektura systemów komputerowych604303030304
4Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej605303030305
CPrzedmioty kierunkowe360311807510512060602160154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Paradygmaty programowania605303030305E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
6Zaawansowane algorytmy i struktury danych605303030305
DPrzedmioty specjalnościowe5554127015195751359030191057545173015305
1Współczesne formy multimedialnego przekazu15115151
2Fizyka i fizjologia dźwięku604303030304
3Technologie przekazu multimedialnego604303030304
4Komputerowe przetwarzanie obrazu605303030305E
5Modelowanie przestrzenne605303030305E
6Postprodukcja przekazu medialnego6043015153015154
7Systemy CAx6043015153015154
8Wizualizacja i animacja komputerowa6053015153015155E
9Programowanie grafiki komputerowej454153015304
10Programowanie gier453153015303
11Zarządzanie strategiczne firmą302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem70213040304021
1Pracownia problemowa30330303
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem131511658516533023518030906030210601204532165309090283045304026
1315360435375145
Egzaminy10343
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS