Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 29-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015605301
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe225171203075603030960458
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Zaawansowane technologie baz danych454301530154E
3Architektura systemów komputerowych604303030304
4Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej605303030305
CPrzedmioty kierunkowe360311807510512060602160154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Paradygmaty programowania605303030305E
4Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
6Zaawansowane algorytmy i struktury danych605303030305
DPrzedmioty specjalnościowe615432406031512016519120301201930305
1Metody odkrywania wiedzy I755304530455
2Obliczenia ewolucyjne755304530455E
3Statystyka i probabilistyka604303030304E
4Przedmiot wybieralny 1
755304530455
5Metody odkrywania wiedzy II755304530455
6Projektowanie i analiza eksperymentów605303030305E
7Przedmiot wybieralny 2
755304530455
8Przedmiot wybieralny 3
604303030304
9Systemy rekomendacji605303030305E
EPrzedmioty związane z dyplomem852330302530302523
1Przedmiot wybieralny 4
455301530155
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1390120585150210445180309060301956045165321803045165303030305528
1390360465420145
Egzaminy113431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1
D10a Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych
D10b Metody pozyskiwania danych i web scarping

Przedmiot wybieralny 2
D12a Metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych
D12b Sieci neuronowe i deep learning

Przedmiot wybieralny 3
D14a Szeregi czasowe, giełda, ekonomia
D14b Przetwarzanie języka naturalnego

Przedmiot wybieralny 4
E4a Bioinformatyka