Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Budowa i badania pojazdów samochodowych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 27-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne90111530451521515459
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
303151515153
BPrzedmioty kierunkowe5103727045150451504560302210575151315152
1Matematyka302151515152
2Wybrane zagadnienia mechaniki zmęczenia302151515152
3Wytrzymałość konstrukcji302151515152
4Zaawansowane obliczenia MES302151515152
5Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle302151515152
6Badania symulacyjne maszyn i urządzeń302151515152
7Hałas i wibracje w przemyśle302151515152
8Zaawansowane konstrukcje pojazdów samochodowych454301530154
9Systemy bezpieczeństwa pojazdów samochodowych302151515152
10Kierowalność i stateczność303151515153E
11Regeneracja i recycling w motoryzacji453301530153
12Bezpieczeństwo transportu drogowego302151515152
13Diagnostyka pokładowa pojazdów303151515153E
14Aerodynamika środków transportu302151515152
15Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja302151515152
16Napęd i sterowanie maszyn roboczych302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe295421509040154515306603084545101528
1Budowa ciągników i pojazdów terenowych303151515153E
2Drgania w samochodach302151515152
3Dynamika układów napędowych302151515152
4Modelowanie komputerowe samochodowych systemów mechatronicznych302151515152
5Mechatronika źródeł napędu303151515153E
6Nowe techniki diagnostyki pojazdów302151515152
7Komputerowe wspomaganie obliczeń pojazdów302151515152
8Systemy teleinformatyczne w transporcie302151515152
9Technologia samochodów30230302
10Seminarium dyplomowe15215152
11Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem8959043575240856019560756030180151051545306060101530
895390360145
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym