Wydział Mechaniczny
Kierunek: Pojazdy Samochodowe          Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 27-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne189183615336236218292741839183182
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty kierunkowe11521544681713331719726327272881543627289998145286327546326901872924454591618184
1Wprowadzenie do badań naukowych91991
2Matematyka8112275418276E9276E
3Wprowadzenie do fizyki92992
4Termodynamika techniczna2749999994
5Termodynamika techniczna II18399993E
6Elektrotechnika i elektronika2749999994
7Elektrotechnika i elektronika II18299992
8Mechanika ogólna2749189184E
9Mechanika ogólna II2731891893
10Wprowadzenie do MES18299992
11Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
12Wytrzymałość materiałów5471899181899187E
13Mechanika płynów2739999993
14Mechanika płynów II92992E
15Dokumentacja techniczna27427274
16Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
17Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
18Podstawy konstrukcji maszyn II365991899185E
19Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
20Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
21Projektowanie procesów technologicznych18399993
22Technologie kształtowania wyrobów455182718275
23Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
24Podstawy nauki o materiałach3661818993993
25Elementy automatyki przemysłowej18299992
26Internet przemysłowy2739999993
27Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
28Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
29Podstawy eksploatacji18299992
30Podstawy niezawodności18299992
31Ochrona środowiska18299992
32Praktyka55
33Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
34Przedmiot wybieralny(1 z 2)
18299992
35Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
36Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
37Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
38Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
39Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
40Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
41Budowa samochodów366181818186E
42Teoria ruchu samochodów2749999994E
43Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego18299992
44Technologia pojazdów samochodowych18299992
45Źródła napędu pojazdów samochodowych18299992
46Wprowadzenie do infrastruktury i organizacji transportu18299992
47Tribologia18299992
48Motoryzacyjne skażenie środowiska18299992
CPrzedmioty specjalnościowe158387263518993363691127185924
1Techniczna eksploatacja pojazdów365181818185E
2Diagnostyka samochodowa2749189184E
3Technologia i organizacja napraw samochodów18399993
4Mechatronika samochodowa2751891895E
5Rzeczoznawstwo samochodowe18399993
6Materiały eksploatacyjne91991
7Seminarium dyplomowe182189191
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem1499210576324396176277299272730819036273099278145307254546330993681930901881183063365930
1499225234252243225207113
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B33a Zastosowanie inżynierskie MES
B33b Podstawy biomechaniki
B35a Podstawy wymiany ciepła
B35b Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B36a Metody szybkiego prototypowania
B36b Zarządzanie rozwojem wyrobów
B37a Zaawansowane metody analizy danych
B37b Język Python i pakiet R
B38a Podstawy logistyki
B38b Logistyka w przemyśle motoryzacyjnym
B39a Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B39b Zaawansowane systemy pomiarowe 3D
B40a Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
B40b Płynowe napędy maszyn i urządzeń

Przedmiot wybieralny(1 z 2)
B34a Konstrukcje kompozytowe
B34b Zastosowania systemu MES