Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 27-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1801745301530603015153030101515307
1Język angielski30430152152E
2Metodyka badań naukowych15215152
3Teoria i technika eksperymentu302151515152
4Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej15215152
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
6Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji60415151515151515154E
BPrzedmioty kierunkowe3903115030607545309030604515204515301515915152
1Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych302151515152
2Diagnostyka i monitoring maszyn4531515151515153
3Inteligentne systemy wytwarzania4541515151515154
4Mechanika manipulatorów303151515153E
5Techniki obiektowego modelowania układów mechanicznych303151515153
6Systemy nadzorowania i wizualizacji453153015303
7Teoria sterowania4541515151515154E
8Teoria układów dyskretnych302151515152
9Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania4541515151515154
10Zautomatyzowane systemy wytwarzania4531515151515153
CPrzedmioty specjalnościowe325421053012055157515753014301545251528
1Automatyzacja środków transportu w produkcji4531515151515153
2Cyfrowe modelowanie systemów wytwarzania453153015303
3Programowanie sytemów zautomatyzowanych302151515152
4Projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania4541515151515154
5Systemy oprzyrządowania w produkcji zautomatyzowanej302151515152
6Systemy PLM4521515151515152E
7Zarządzanie produkcją zautomatyzowaną30230302
8Zautomatyzowane systemy kontrolno-pomiarowe302151515152
9Seminarium dyplomowe15215152
10Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem89590300609021013010512015307575453013530459030453045151545251530
895360375160
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1 z 2
A5a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A5b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym