Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 26-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne14401074804502702251510513515752675150601524756090159030456016604545601630301515645154
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka ( w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1z2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1z2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Wprowadzenie do badań naukowych15115151
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
BPrzedmioty kierunkowe94578390152251801351530430451567560151560156030147530753014601545151575601510
1Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
2Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153E
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
6Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
7Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
9Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153E
10Algorytmy, struktury danych i techniki programowania453153015303
11Elementy i układy sterowania robotów302151515152
12Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
13Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń6041530151530154E
14Mikrokontrolery w automatyce6041530151530154E
15Modelowanie i optymalizacja systemów303151515153
16Napędy elektryczne303151515153E
17Przedmiot wybieralny 1 z 2
4541515151515154E
18Praktyka55
19Projektowanie procesów wytwarzania w zintegrowanych systemach CAD/CAM30230302
20Sterowanie i automatyzacja maszyn453301530153E
21Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
22Sterowanie procesami ciągłymi75630151515151531515153E
23Sterowanie procesami w przemyśle 4.0453153015303
24Symulacja i prognozowanie4531515151515153
25Układy elektroniczne w automatyce303151515153
26Wspomaganie decyzji454153015304
CPrzedmioty specjalnościowe1552560303053060303015951516
1Bazy danych w systemach produkcyjnych302151515152
2Programowanie obiektowe302151515152
3Programowanie elementów układów sterowania302151515152
4Programowanie obrabiarek i robotów302151515152
5Seminarium dyplomowe30230151151
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem254021093046552521036545120135151053010515060453030150601501530150451059030135457575903015030457530303012075201530
2540375390375390420360230
Egzaminy14223331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka ( w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Blok podstawy przedsiębiorczości (1z2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy zarządzania

Blok podstawy prawa i ergonomia (1z2)
A4a Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
A4b Podstawy prawa dla inżyniera

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
A5a Socjologia i psychologia pracy
A5b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B1a Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych
B1b Technologia .NET i C#
B2a Akwizycja i analiza danych w pomiarach drgań
B2b Sterowanie drganiami
B3a Digitalizacja i obrazowanie obiektów przestrzennych
B3b Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B4a Dynamika układów mechanicznych
B4b Dynamika układów wieloczłonowych
B5a Organizacja produkcji z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT)
B5b Centra logistyczne w łańcuchach dostaw
B6a Roboty i manipulatory wspomagające funkcje człowieka
B6b Diagnostyka urządzeń mechatronicznych pojazdów
B7a Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi
B7b Automatyka cieplna i chłodnicza
B8a Programowanie symboliczne
B8b Podstawy konstrukcji maszyn II
B9a Teoria sygnałów
B9b Miernictwo dynamiczne
B12a Elementy sztucznej inteligencji w robotyce
B12b Roboty medyczne
B17a Podstawy robotyki
B17b Fundamentals of Robotics
B21a Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny
B21b Płynowe napędy maszyn i urządzeń