Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Modelowanie komputerowe w energetyce
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 26-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne429181869949965
1Język obcy184189292E
2Etyka zawodowa92992
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej15396963
CPrzedmioty kierunkowe198229063927972631891818994
1Matematyka2739189183
2Języki programowania2729189182
3Technologie energetyczne2739999993E
4Termodynamika gazów wilgotnych2739189183
5Wprowadzenie do metody elementów skończonych18218182
6Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów18399993
7Zaawansowana wymiana ciepła18299992E
8Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18299992
9Metody numeryczne w zastosowaniach inżynierskich18299992
DPrzedmioty specjalnościowe4935913518999641681818184369541072992727150219191824
1Komputerowe modelowanie i analiza obiegów termodynamicznych2729189182
2Metody numeryczne w wymianie ciepła2739189183E
3Metody obliczeniowe w mechanice płynów2739189183
4Zastosowanie MES w obliczeniach maszyn i urządzeń energetycznych2729189182
5Zastosowanie systemów CAD w projektowaniu instalacji energetycznych2729189182
6Charakterystyka energetyczna budynku i audyt18299992
7Fotowoltaika i systemy solarne18299992
8Modelowanie CFD procesów cieplnych i przepływowych18218182
9Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja2739999993E
10Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych18299992
11Praca przejściowa15051501505
12Technologie energetyczne dla zrównoważonego rozwoju91991
13Układy ORC i systemy konwersji ciepła odpadowego18218182
14Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
15Seminarium dyplomowe18218182
16Przedmioty wybieralne I
18299992
17Przedmioty wybieralne II
18299992
18Przedmioty wybieralne III
18299992
Razem733902439918126731749972362726631896361972992727150219191824
73323415929446
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I
D19a Aerodynamika
D19b Izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu

Przedmioty wybieralne II
D21a Automatyka w energetyce
D21b Programowanie sterowników PLC

Przedmioty wybieralne III
D23a Rurociągi i instalacje energetyczne
D23b Układy pomocnicze elektrowni