Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi kolejowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne276151215126
1Jezyk obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
1Wytrzymałość materiałów II304151515154E
2Mechanika budowli II305151515155E
3Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
4Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
5Konstrukcje betonowe II305151515155E
6Konstrukcje metalowe II305151515155E
7Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe360291953061291515260303091056691615152
1Transport kolejowy302151515152
2Nawierzchnie szynowe303151515153E
3Linie i stacje kolejowe60530301515215153E
4Technologia budowy i utrzymania kolei303151515153E
5Urządzenia sterowania ruchem kolejowym302151515152
6Podstawy planowania przestrzennego15215152
7Planowanie układów komunikacyjnych302151515152
8Statystyka matematyczna w inżynierii302151515152
9Geotechnika komunikacyjna303156915693
10Mosty II453301530153
11Ekonomika budownictwa drogowego302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem5523151510151515101523
1Przedmioty związane z dyplomowaniem
302151515152
2Seminarium dyplomowe15215152
3Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem682903457261522915901515602090306019105669166027401535
682180180180142
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomowaniem
E1a Miejskie nawierzchnie szynowe
E1b Koleje niekonwencjonalne
E1c Organizacja ruchu kolejowego