Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne3362496210151545301581560155603303303362
1Jezyk obcy15015150303303303303303
2Ekologia302151515152
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
30330303
4Technologia informacyjna302151515152
5WF60603030
6Elementy prawa w praktyce budowlanej30130301
7Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe46538240756060301054530146030301512603015915303
8Fizyka6043015153015154E
9Geologia302151515152
10Matematyka13512756045306E30306E
11Chemia4541530152302
12Mechanika teoretyczna90960303015430155E
13Matematyka stosowana i metody numeryczne604303030304E
14Metody obliczeniowe453153015303
CPrzedmioty kierunkowe152010567290225454883015301587560751312715159818150301057524215153015150277515157515
15Geometria wykreślna303151515153E
16Grafika inżynierska30230302
17Materiały budowlane60515153015153302
18Rysunek techniczny30230302
19Geodezja452153015302
20Architektura i urbanistyka302151515152
21Hydraulika i hydrologia302151515152
22Budownictwo ogólne1057604530153E30304E
23Technologia betonu4531515151515153
24Podstawy planowania komunikacyjnego453222322233
25Wytrzymałość materiałów120106015153030305E3015155E
26Technologia, mechanizacja i automatyzacja robót budowlanych75545303015315152E
27Podstawy projektowania konstrukcji302151515152
28Mechanika gruntów603303030303E
29Fizyka budowli452153015302
30Nawierzchnie drogowe i technologia robót drogowych6033015153015153E
31Praktyka zawodowa - geotechniczna15115151
32Praktyka zawodowa - budowlana413
33Mechanika budowli12010303015451515305151515155E
34Konstrukcje murowe302151515152
35Konstrukcje drewniane452153015302
36Fundamentowanie453301530153E
37Kosztorysowanie302151515152
38Projektowanie dróg samochodowych755453045305E
39Wprowadzenie do BIM80.5880.5
40Wprowadzenie do profili dyplomowania120.512120.5
41Konstrukcje betonowe1057451545303041515153E
42Konstrukcje metalowe1057451545301515315304E
43Organizacja, kierowanie budową i BHP7543015303015304E
44Problemy bezpieczeństwa pożarowego w inżynierii lądowej15115151
DPrzedmioty profilowe21016105897907512158224
45Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
302151515152
46Mosty
605303030305E
47Instalacje budowlane i sieci miejskie
453301530153
48Drogi szynowe
302151515152
49Zarządzanie i ekonomika w budownictwie
45415822158224
EPrzedmioty związane z dyplomem110273065151530315351524
50Przedmioty związane z dyplomem
90930601530315306
51Seminarium dyplomowe
15315153
52Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
53Egzamin kierunkowyE
Razem264121011433752851286951518090303030301509090159030187751530113301656010530753021545301515030180151518030668571530
2641360435420435455390146
Egzaminy213244341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A1 Projektowanie kariery zawodowej
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Przedsiebiorczość innowacyjna
A10d Etyka
A10e Strategia rozwoju firmy
A10f Filozofia
A10g Socjologia miasta
A10h Socjologia reklamy
A10i Psychologia społeczna
A10j Efektywna komunikacja

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
D1P Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych
D2P Podstawy konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych

Mosty
D52b Podstawy konstrukcji mostowych
D461P Konstrukcje mostowe

Instalacje budowlane i sieci miejskie
D54a Instalacje budowlane w obiektach kubaturowych
D54b Sieci oraz instalacje w obiektach budowlanych

Drogi szynowe
D56a Podstawy dróg szynowych
D56b Infrastruktura kolejowa

Zarządzanie i ekonomika w budownictwie
D58a Wprowadzenie do ekonomiki budownictwa
D58b Ekonomika budownictwa
D58c Elementy zarządzania w budownictwie
D58d Zarządzanie w budownictwie

Przedmioty związane z dyplomem
E1 Betony specjalne i specjalne techniki betonowania
E1 Konstrukcje metalowe II
E1 Modelowanie komputerowe programem REVIT
E1 Rozwiązania materiałowo-technologiczne robót budowlanych
E1 Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
E1 Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych
E1 Konstrukcje zespolone mostowe i inne
E1 Ochrona budowli przed korozją
E1 Metody generacji siatek
E1 Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji
E1 Konstrukcje stalowe cienkościenne
E1 Kontrola i zarządzanie jakością w produkcji materiałow i wyrobów budowlanych
E1 Modelowanie kompozytów
E1 Miejskie systemy komunikacyjne
E1 Podstawy komputerowej mechaniki materiałów
E1 Narzędzia informatyczne zarządzania dokumentacją techniczną i pracą grupową
E1 Grafika komputerowa w zastosowaniu do obliczeń inżynierskich
E1 System Robot
E1 Wizualizacja symulacji komputerowych
E1 Podstawy komputerowego modelowania ustrojów powierzchniowych
E1a Konstrukcje żelbetowe i murowe w budownictwie miejskim i przemysłowym I
E1b Konstrukcje żelbetowe i murowe w budownictwie miejskim i przemysłowym II
E1c Projektowanie i diagnostyka konstrukcji murowych
E1d Tunele, parkinkgi, przejścia podziemne
E1e Wybrane problemy mostownictwa
E1f Projektowanie architektoniczno-budowlane
E1g Konstrukcje budownictwa ogólnego i przemysłowego
E1h Eksploatacja i modernizacja budynków
E1i Diagnostyka i rewitalizacja prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego
E1j Ciepłochronne przegrody zewnętrzne budynków
E1k Komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie fizyki budowli
E1l Metody oceny energetycznej budynków
E1m Projektowanie budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na ogrzewanie
E1n Betonowe konstrukcje specjalne
E1o Technologia wykonania i wzmacniania konstrukcji z betonu
E1p Infrastuktura drogowa
E1q Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym
E1r Utrzymanie nawierzchni
E1s Projektowanie dróg szynowych
E1t Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe
E1u Koleje dużych prędkości
E1v Prognozowanie ruchu
E1w Komputerowe wspomaganie projektowania
E1x Kształtowanie rozwoju sieci drogowej
E1y Nowoczesne technologie robót drogowych
E1z Zarządzanie ruchem kolejowym
E53 Projektowanie nawierzchni sztywnych
E54 Dokumentacja przetargowa i kosztowa w przedsięwzięciu budowlanym
E55 Kontrole techniczne robót i obiektów budowlanych
E56 Koszty cyklu życia budynku

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe - Budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych
E1b Seminarium dyplomowe - Budownictwo ogólne i przemysłowe (drewniane, murowe, żelbetowe)
E1c Seminarium dyplomowe - Energooszczędne technologie w budownictwie
E1d Seminarium dyplomowe - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją
E1e Seminarium dyplomowe - Konstrukcje metalowe
E1f Seminarium dyplomowe - Konstrukcje murowe
E1g Seminarium dyplomowe - Konstrukcje z betonu
E1h Seminarium dyplomowe - Konstrukcje żelbetowe
E1i Seminarium dyplomowe - Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
E1j Seminarium dyplomowe - Modelowanie komputerowe
E1k Seminarium dyplomowe - Mosty i budowle podziemne
E1l Seminarium dyplomowe - Planowanie i analizy kosztowe
E1m Seminarium dyplomowe - Projektowanie infrastruktury drogowej
E1n Seminarium dyplomowe - Projektowanie infrastruktury szynowej
E1o Seminarium dyplomowe - Projektowanie systemów komunikacyjnych
E1p Seminarium dyplomowe - Rewitalizacja budynków
E1q Seminarium dyplomowe - Technologia i organizacja