Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Master Degree in Architecture in English
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 19-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1II-A-1Physical Education15115151
Bprzedmioty podstawowe904.56015151515151.5453
2II-B-1 Ecology and Environment Protection301151515151
3II-B-2 Art & Culture History, A Contemporary Perspective45345453
3II-B-1 Ecology and Environment Protection Studio150.515150.5
Cprzedmioty kierunkowe96457.528518415480180301524024.510510524027496
4II-C-2 Landscape Architecture301.530301.5E
5II-C-3 Building Construction Systems300.5151515150.5
5II-C-3 Building Construction Systems Studio150.515150.5
6II-C-4 Building Structures60330301515115152E
7II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design
30230151151
8II-C-7 Architecture and Urban Design
210142101057E1057E
8II-C-8 Preservation of Monuments & Revitalisation15115151
9II-C-9 Design for Conservation10571051057E
10II-C-10 Theory of Spatial Planning
15115151
11II-C-11 Spatial Planning
10571051057
12II-C-12 Regional Planning302151515152
13II-C-13 Theory and Principles of Urban Planning15115151E
15II-C-15 Planning and Architecture in the Countryside301.530301.5
16II-C-16 Specialist Seminar
49649496
18II-C-18 Protection of Historical Urban Complexes15115151
19II-C-19 Special Elective Classes
30130301
20II-C-20 Contemporary Urban Design Theories15115151E
21II-C-21 Urban Design Survey Internship30130301
22II-C-22 Negotiations – Practical Aspects of the Architect Profession451.545451.5
23II-C-23 Architectural Monument Protection Methodology904306030604
EPrzedmioty dyplomowe112111011021
1II-E-1 Diploma Design
1020101020
26II-E-2 Specialist Individual Consultation11111
PPraktyki12041201204
28Urban Practice Internship12041201204
Razem12008834515200155051201954515255120301501052403015501028
120063049575
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design
C6a II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design A. Franta
C6b II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design M. Kozień-Woźniak

II-C-7 Architecture and Urban Design
C7A II-C-7 Architecture and Urban Design A. Franta
C7B II-C-7 Architecture and Urban Design M. Kozień-Woźniak

II-C-10 Theory of Spatial Planning
C10a II-C-10 Theory of Spatial Planning E. Węcławowicz-Bilska
C34 II-C-10 Theory of Spatial Planning M. Wdowiarz-Bilska
C35 II-C-10 Theory of Spatial Planning R. Blazy
C36 II-C-10 Theory of Spatial Planning B. Podhalański

II-C-11 Spatial Planning
C11a II-C-11 Spatial Planning E. Węcławowicz-Bilska
C31 II-C-11 Spatial Planning R. Blazy
C32 II-C-11 Spatial Planning M. Wdowiarz-Bilska
C33 II-C-11 Spatial Planning B. Podhalański

II-C-16 Specialist Seminar
C16a II-C-16 Specialist Seminar A. Kantarek
C29 II-C-16 Specialist Seminar A. Franta
C30 II-C-16 Specialist Seminar M. Gyurkovich
C37 II-C-16 Specialist Seminar W. Celadyn
C38 II-C-16 Specialist Seminar T. Kusionowicz
C39 II-C-16 Specialist Seminar J. Rębielak
C40 II-C-16 Specialist Seminar M. Kozień-Woźniak
C41 II-C-16 Specialist Seminar P. Żuk
C45 II-C-16 Specialist Seminar J. Sroczyńska

II-C-19 Special Elective Classes
C43 Elective II-C-1902 BIM Modelling of building information, S. Jurczakiewicz, R. Paruch
C44 Elective II-C-1901 Places – Non-places, K. Paprzyca, J. Kobylarczyk

II-E-1 Diploma Design
E25a II-E-1 Diploma Design A. Kantarek
E27 II-E-1 Diploma Design A. Franta
E28 II-E-1 Diploma Design M. Gyurkovich
E29 II-E-1 Diploma Design W. Celadyn
E30 II-E-1 Diploma Design T. Kusionowicz
E31 II-E-1 Diploma Design J. Rębielak
E32 II-E-1 Diploma Design A. Kadłuczka
E33 II-E-1 Diploma Design M. Kozień-Woźniak
E34 II-E-1 Diploma Design P. Żuk
E35 II-E-1 Diploma Design J. Sroczyńska