Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 19-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne451153015301
1Wychowanie fizyczne151515
2Język obcy30130301
Bprzedmioty podstawowe60637815151532283
1Historia i teoria kształtowania przestrzeni3032282283E
2Socjologia i psychologia środowiskowa. Komunikacja społeczna303151515153E
Cprzedmioty kierunkowe841832871784533115570451052788622102744461629
1Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym
10581051058
2Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
10571051057
3Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
10571051057
4Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem3022282282
5Planowanie przestrzenne3032282283E
6Planowanie przestrzenne - Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich3022282282
7Systemy informacji geograficznej453153015303E
8Inżynieria krajobrazowa3032282283E
9Inżynieria krajobrazowa - Komunikacja3022282282
10Inżynieria środowiska3022282282
11Ochrona środowiska przyrodniczego
60644162283E2283E
12Ochrona i rekultywacja krajobrazu
453301530153E
13Kształtowanie krajobrazu
908662422822283E2283E
14Fakultety_sem. 1
30230302
15Fakultety_sem. 2
30230302
16Fakultety_sem. 3
30230302
17Konsultacje specjalistyczne 1, 222222
18Projektowanie przeddyplomowe specjalistyczne II st42442
19Projektowanie dyplomowe II st.1017101017
Razem9469032415186903311701570601053011070210304446301630
946420390136
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Kształtowanie krajobrazu
C1a Kształtowanie krajobrazu sem.1
C1b Kształtowanie krajobrazu sem.2
C1c Kształtowanie krajobrazu sem.3

Fakultety_sem. 3
C1a Urządzanie obiektów sportowych
C1b ZIELEŃ W PROCESIE INWESTYCYJNYM – ROLA ARCHITEKTA

Ochrona środowiska przyrodniczego
C1a Ochrona środowiska przyrodniczego_1 sem
C1b Ochrona środowiska przyrodniczego_2 sem.

Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
C1a Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony Z. Myczkowski
C1b Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony K. Wielgus

Ochrona i rekultywacja krajobrazu
C1a Ochrona i rekultywacja krajobrazu I
C1b Ochrona i rekultywacja krajobrazu II

Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym
C3a Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym P. Kowalski
C21 Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym M. Zieliński

Fakultety_sem. 2
C3a Sacrum krajobrazu
C3b Projektowanie cmentarzy

Fakultety_sem. 1
C5a LINIA W RYSUNKU KRAJOBRAZOWYM
C5b Wodne obiekty rekreacyjne w krajobrazie

Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
C5a Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe I. Sykta
C5b Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe A. Zachariasz