Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 19-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne2108601506033030130301303
1Język obcy1206120301301301303E
2Technologia informacyjna30230302
3Wychowanie fizyczne60603030
Bprzedmioty podstawowe36025195165909011303051513015230306
1Matematyka603303030303
2Geometria wykreślna453153015303E
3Ekologia303151515153E
4Biologia453153015303E
5Ekofizjologia roślin453153015303E
6Historia sztuki I, II45445302152E
7Percepcja krajobrazu15115151
8Komunikacja społeczna75545303015215153E
Cprzedmioty kierunkowe1890169641609034975045306010516903075136211209013628909013624903012124135303010526713041130
1Rysunek odręczny I, II60260301301
2Rysunek i rzeźba
60260301301
3Fizjografia - Ekologia krajobrazu454153015304E
4Fizjografia - Geologia środowiska454153015304E
5Szata roślinna sem. 3454153015304E
5Szata roślinna sem. 1, 2105545601530230303E
5Szata roślinna sem. 4604303030304E
6Gleboznawstwo453301530153E
7Fauna15115151
8Budownictwo I, II, III, IV1091045641516215163E16115164E
9Budownictwo - Infrastruktura15115151
10Konstrukcje budowlane I, II30230151151
11Materiałoznawstwo 1, 260530301515215153E
12Grafika inż. - CAD - proj. wspomag. komput.30230302
13Wizualizacja komputerowa obiektów archit. krajobrazu30230302
14Geodezja - kartogr. i fotointer.453153015303E
15Historia sztuki ogrodowej I, II, III, IV75875152E151152E303E
16Historia architektury i sztuki ogrodowej15215152E
17Zasady projektowania krajobrazu I sem.115215152E
18Zasady projektowania krajobrazu II, sem. 5
30330303
19Zasady projektowania krajobrazu III, sem. 6
30330303E
20Zasady projektowania krajobrazu IV sem.730330303E
21Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza
10581051058
22Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny
10581051058
23Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne
10591051059
24Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych
10591051059
25Projektowanie zintegrowane V park publiczny1051110510511
26Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł.
10591051059
27Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu605451530215153E
28Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu - Roboty ziemne15115151
29Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu. Kosztorysowanie3032642643E
30Mechanizacja. Budowa i pielęgn. obiekt. arch. kraj.30230302
31Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem30330303E
32Fakultety sem.5
30230302
33Fakultety sem.6
30230302
34Fakultety sem.7
30230302
35Konsultacje specjalistyczne przyrodnicze11111
36Konsultacje specjalistyczne techniczne11111
37Projektowanie przeddyplomowe specjalistyczne42442
38Projektowanie dyplomowe I st5165516
PPraktyki240830210306033011204
1Praktyka zawodowa - dendrologia30130301
2Praktyka zawodowa - geodezja30130301
3Praktyka zawodowa - rysunek30130301
4Praktyka zawodowa - archit. krajobraz.30130301
5Praktyka zawodowa12041201204
Razem270021083612090694750210135302101053012060165136603013530120136301201351363030120303012130135303010512030713041130
2700480541421421301420116
Egzaminy274444443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fakultety sem.6
C1a Konstrukcje ciesielskie w architekturze krajobrazu
C1b Zagadnienia konstrukcyjne projektowania

Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł.
C1a Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. Z. Myczkowski
C1b Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. K. Wielgus

Zasady projektowania krajobrazu II, sem. 5
C1a Zasady projektowania krajobrazu II, 1 sem.5 Z. Myczkowski
C1b Zasady projektowania krajobrazu II, 2 sem.5 J. Środulska-Wielgus

Fakultety sem.7
C1a Mosty w krajobrazie
C5 TRADYCYJNA ARCHITEKTURA WIEJSKA JAKO INSPIRACJA TWÓRCZA

Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza
C1a Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 1 J. Szwed
C1b Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 2 I. Sykta

Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny
C1a Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny 1 A. Zachariasz
C1b Projektowanie zintegrowane II ogród prywatny 2 I. Sykta

Rysunek i rzeźba
C1b Rysunek i rzeźba I
C1c Rysunek i rzeźba II

Fakultety sem.5
C2a Strumienie i wody stojące w krajobrazie
C2b LIM (Landscape Information Model) Modelowanie Danych o Terenie

Zasady projektowania krajobrazu III, sem. 6
C3a Zasady projektowania krajobrazu III, 1 sem. 6 U. Forczek-Brataniec
C3b Zasady projektowania krajobrazu III, 2 sem. 6 Z. Myczkowski

Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych
C9a Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych 1 K. Hodor
C9b Projektowanie zintegrowane IV rewaloryzacja ogrodów zabytkowych 2 K. Łakomy

Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne
C20a Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne A. Staniewska
C20b Projektowanie zintegrowane III wnętrze urbanistyczne A. Zachariasz