Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 03-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1201230903031545615153
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
303151515153
2Język obcy B2+30330303
3Mathematical writing30330303
4Zarządzanie strategiczne303151515153
BPrzedmioty podstawowe3753419516515165135152730307
1Analiza matematyczna120106060606010E
2Analiza zespolona607303030307E
3Analiza funkcjonalna606303030306E
4Metody stochastyczne7564515154515156E
5Topologia605303030305
CPrzedmioty kierunkowe390341951356075601512603030136045159
1Przedmiot wybieralny 1
605303030305
2Przedmiot wybieralny 2
607303030307E
3Przedmiot wybieralny 3
605303030305
4Równania różniczkowe9074530154530157E
5Matematyczne podstawy informatyki6043015153015154
6Obliczenia naukowe606303030306
DPrzedmioty specjalnościowe2402412010515604515123030730305
1Ekonometria6063015153015156E
2Ekonomia matematyczna605303030305E
3Modele dyskretne rynku finansowego606303030306E
4Matematyka finansowa607303030307E
EPrzedmioty związane z dyplomem70166010303301013
1Przygotowanie pracy dyplomowej1010101010
2Seminarium dyplomowe60660303303
Razem119512054049590601016516515301501503030120903030301059015301030
1195345330270250
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1a Encyklopedia prawa
A1b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot wybieralny 1
C1a Ekonofizyka
C1b Współczesna rachunkowość z wykorzystaniem programu Sage Symfonia ERP
C1c Macierze w ekonomii
C1d Algorytmy w geometrii semialgebraicznej
C1e Podstawy topologii algebraicznej

Przedmiot wybieralny 2
C2a Matematyka ubezpieczeniowa
C2b Rachunek wariacyjny i sterowanie optymalne
C2c Geometria różniczkowa

Przedmiot wybieralny 3
C3a Matematyczne podstawy kryptologii
C3b Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej
C3c Nowoczesne finanse ilościowe