Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe638362736278
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
CPrzedmioty kierunkowe7210369271899518185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe288461445490369181236279145436141818276
1Współczesne systemy komputerowe2761891896E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych367189918997E
3Metody rozpoznawania obrazów366181818186
4Symulacja komputerowa366181818186E
5Systemy teleinformatyczne367181818187E
6Architektury zorientowane na usługi366189918996
7Sieci piątej generacji i internet rzeczy18218182E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych364181818184E
9Pracownia problemowa27227272
EPrzedmioty związane z dyplomem552018181918181920
1Przedmiot obieralny
701d1f06d1755cc0020e64f6ffd44ed3
2721891892E
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem541902437290136811836182354183618207254193636184628
541153126126136
Egzaminy113332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS