Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe63836189361898
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Komunikacja czlowiek-komputer2741891894E
CPrzedmioty kierunkowe7210369271899518185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe36045162912663271836136336181372972919
1Modelowanie zagadnień technicznych2739189183
2Integracja sieci komputerowych2759189185E
3Zaawansowane technologie baz danych2759189185E
4Technologie ochrony systemów informatycznych18399993
5Metody geometryczne363181818183E
6Metody obliczeniowe w nauce i technice2731891893E
7Obliczenia wysokiej wydajności364181818184
8Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych18299992
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
10Masowe przetwarzanie danych2739189183
11Zaawansowane metody uczenia maszynowego364181818184E
12Programowanie gier2739189183
13Zarządzanie strategiczne firmą18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem46211828182821
1Pracownia problemowa18318183
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem604902438115312772183645248118452719909722724362823
60417117119864
Egzaminy10433
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS