Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe638362736278
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Zaawansowane technologie baz danych2741891894E
CPrzedmioty kierunkowe7210369271899518185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe369431443618936541054721454366319
1Metody odkrywania wiedzy I455182718275
2Obliczenia ewolucyjne455182718275E
3Statystyka i probabilistyka364181818184E
4Przedmiot wybieralny 1
455182718275
5Metody odkrywania wiedzy II455182718275
6Projektowanie i analiza eksperymentów365181818185E
7Systemy rekomendacji365181818185E
8Przedmiot wybieralny 2
455182718275
9Przedmiot wybieralny 3
364181818184
EPrzedmioty związane z dyplomem552318181918181923
1Przedmiot wybieralny 4
2751891895
2Seminarium dyplomowe18318183
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem62290243727223581182754217218981207236812418361925
62218018018973
Egzaminy8323
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1
D10a Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych
D10b Metody pozyskiwania danych i web scarping

Przedmiot wybieralny 2
D12a Metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych
D12b Sieci neuronowe i deep learning

Przedmiot wybieralny 3
D14a Szeregi czasowe, giełda, ekonomia
D14b Przetwarzanie języka naturalnego

Przedmiot wybieralny 4
E4a Bioinformatyka