Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 03-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe1058604560458
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe1201060154560154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe5854528575195301203075151975304515179015759
1Algebra z teorią liczb604303030304
2Wstęp do cyberbezpieczeństwa15315153
3Bezpieczeństwo aplikacji internetowych604303030304E
4Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych604303030304E
5Bezpieczeństwo systemów komputerowych4541515151515154
6Analiza ruchu sieciowego4551515151515155
7Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy7573030153030157E
8Przedmiot obieralny 1
455301530155
9Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych452153015302E
10Bezp. przemysłowych systemów transmisji danych603303030303E
11Zarządzanie strategiczne firmą302151515152
12Przedmiot obieralny 2
452301530152
EPrzedmioty związane z dyplomem70213040304021
1Pracownia problemowa30330303
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem98590420195255115195601201530135606060289075754032
985390315280
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot obieralny 1
D13a Przetwarzanie i ochrona danych typu Big Data
D13b Kodowanie algebraiczne

Przedmiot obieralny 2
D15a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych (wybieralny)