Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 03-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe1058604560458
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Zaawansowane technologie baz danych454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe1201060154560154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe615432406031512016519120301201930305
1Metody odkrywania wiedzy I755304530455
2Obliczenia ewolucyjne755304530455E
3Statystyka i probabilistyka604303030304E
4Przedmiot wybieralny 1
755304530455
5Metody odkrywania wiedzy II755304530455
6Projektowanie i analiza eksperymentów605303030305E
7Przedmiot wybieralny 2
755304530455
8Przedmiot wybieralny 3
604303030304
9Systemy rekomendacji605303030305E
EPrzedmioty związane z dyplomem852330302530302523
1Przedmiot wybieralny 4
455301530155
2Seminarium dyplomowe30330303
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem1030904051201203851953045165301803045165303060305530
1030435420175
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1
D10a Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych
D10b Metody pozyskiwania danych i web scarping

Przedmiot wybieralny 2
D12a Metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych
D12b Sieci neuronowe i deep learning

Przedmiot wybieralny 3
D14a Szeregi czasowe, giełda, ekonomia
D14b Przetwarzanie języka naturalnego

Przedmiot wybieralny 4
E4a Bioinformatyka