Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne135182710818218291839275184992
1Język obcy (angielski lub inny)901290182182182182184E
2Encyklopedia prawa91991
3Przedsiębiorczość innowacyjna18399993
4Komunikacja interpers. i autoprezentacja18299992
BPrzedmioty podstawowe3064313511754636318203636181336181810
1Algebra z geometrią365181818185E
2Elektrotechnika i miernictwo365991899185
3Analiza matematyczna721036361818518185E
4Podstawy fizyki54818181818185E183
5Matematyka dyskretna365181818185E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej365181818185E
7Statystyka matematyczna365181818185
CPrzedmioty kierunkowe522732524520718271818836181893636129098124455411181845
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki91991
2Wstęp do programowania5471818181818187E
3Algorytmy i struktury danych365181818185E
4Języki i paradygmaty programowania721036361818418186E
5Systemy operacyjne366181818186E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
7Grafika i komunikacja człowiek-komputer365181818185
8Metody obliczeniowe364189918994E
9Podstawy baz danych365181818185E
10Wstęp do sztucznej inteligencji364181818184
11Systemy wbudowane2739189183
12Architektura systemów komputerowych364181818184
13Podstawy sieci komputerowych364181818184E
14Inżynieria oprogramowania364181818184E
15Praktyka (150 godzin, 4 tygodnie)55
DPrzedmioty specjalnościowe46863234216183636872722072722054361815
1Przedmiot wybieralny 1(grupa przedmiotów 4.1, 4.2.Proszę wybrać 2 przedmioty z 4)
364181818184E
2Przedmiot wybieralny 2(proszę wybrać z punktu 1 dwa przedmioty wybieralne)364181818184E
3Przedmiot wybieralny 3(grupa przedmiotów 4.3-4.6.Proszę wybrać 4 przedmioty z 7)
365181818185E
4Przedmiot wybieralny 4(proszę wybrać z punktu 3 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
5Przedmiot wybieralny 5(proszę wybrać z punktu 3 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
6Przedmiot wybieralny 6(proszę wybrać z punktu 3 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
7Przedmiot wybieralny 7(grupa przedmiotów 4.7-4.10. Proszę wybrać 4 przedmioty z 6)
365181818185E
8Przedmiot wybieralny 8(proszę wybrać z punktu 7 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
9Przedmiot wybieralny 9(proszę wybrać z punktu 7 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
10Przedmiot wybieralny 10(proszę wybrać z punktu 7 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
11Przedmiot wybieralny 11(grupa przedmiotów 4.11-4.13. Proszę wybrać 3 przedmioty z 4)
365181818185E
12Przedmiot wybieralny 12(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)365181818185E
13Przedmiot wybieralny 13(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)365181818185
EPrzedmioty związane z dyplomem4113182318318510
1Projekt zespołowy18318183
2Seminarium dyplomowe18218182
3Przygotowanie pracy dyplomowej58558
Razem1472210648288477599099363072723624813654259936812981189023907218248197218255418362330
1472225180171216189180180131
Egzaminy2633334442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1(grupa przedmiotów 4.1, 4.2.Proszę wybrać 2 przedmioty z 4)
D1a Programowanie w języku Java
D1b Języki symboliczne
D1c Wstęp do metod Monte Carlo

Przedmiot wybieralny 3(grupa przedmiotów 4.3-4.6.Proszę wybrać 4 przedmioty z 7)
D4a Technologie obiektowe
D4b Projektowanie aplikacji internetowych
D4c Techniki multimedialne
D4d Systemy informatyczne w zarządzaniu
D4e Informatyzacja przedsiębiorstw
D4f Logika algorytmiczna dla inżynierów
D4g Układy dynamiczne i elementy teorii chaosu

Przedmiot wybieralny 7(grupa przedmiotów 4.7-4.10. Proszę wybrać 4 przedmioty z 6)
D11a Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D11b Programowanie usług sieciowych
D11c Systemy czasu rzeczywistego
D11d Obiektowe bazy danych
D11e Przetwarzanie współbieżne
D11f Programowanie niskopoziomowe

Przedmiot wybieralny 11(grupa przedmiotów 4.11-4.13. Proszę wybrać 3 przedmioty z 4)
D17a Przetwarzanie języka naturalnego
D17b Programowanie mobilne
D17c Automaty, języki i obliczenia
D17d Administrowanie systemami komputerowymi