Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 14-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne2851845240302156036023021545715152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy (angielski lub inny)15012150302302302302304E
3Encyklopedia prawa15115151
4Przedsiębiorczość innowacyjna303151515153
5Komunikacja interpers. i autoprezentacja302151515152
BPrzedmioty podstawowe510432251959010510530209060601830305
1Algebra z geometrią605303030305E
2Elektrotechnika i miernictwo6051515301515305
3Analiza matematyczna1201060603030530305E
4Podstawy fizyki90830303030305E303
5Matematyka dyskretna605303030305E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
7Statystyka matematyczna605303030305
CPrzedmioty kierunkowe8707342075345304530308603030912012023135151352060303085
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki15115151
2Wstęp do programowania9073030303030307E
3Algorytmy i struktury danych605303030305E
4Języki i paradygmaty programowania1201060603030430306E
5Systemy operacyjne606303030306E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
7Grafika i komunikacja człowiek - komputer605303030305
8Metody obliczeniowe6043015153015154E
9Podstawy baz danych605303030305E
10Wstęp do sztucznej inteligencji604303030304
11Systemy wbudowane453153015303
12Architektura systemów komputerowych604303030304
13Podstawy sieci komputerowych604303030304E
14Inżynieria oprogramowania604303030304E
15Praktyka (150 godzin, 4 tygodnie)55
DPrzedmioty specjalnościowe780633903306060608909015150120302590603015
1Przedmiot wybieralny 1(grupa przedmiotów 4.1, 4.2.Proszę wybrać 2 przedmioty z 4)
604303030304E
2Przedmiot wybieralny 2(proszę wybrać z punktu 1 dwa przedmioty wybieralne)604303030304E
3Przedmiot wybieralny 3(grupa przedmiotów 4.3-4.5.Proszę wybrać 3 przedmioty z 5)
605303030305
4Przedmiot wybieralny 4(proszę wybrać z punktu 3 trzy przedmioty wybieralne)605303030305
5Przedmiot wybieralny 5(proszę wybrać z punktu 3 trzy przedmioty wybieralne)605303030305
6Przedmiot wybieralny 6(grupa przedmiotów 4.6-4.10. Proszę wybrać 5 przedmiotów z 9)
605303030305E
7Przedmiot wybieralny 7(proszę wybrać z punktu 6 pięć przedmiotów wybieralnych)605303030305E
8Przedmiot wybieralny 8(proszę wybrać z punktu 6 pięć przedmiotów wybieralnych)605303030305E
9Przedmiot wybieralny 9(proszę wybrać z punktu 6 pięć przedmiotów wybieralnych)605303030305E
10Przedmiot wybieralny 10(proszę wybrać z punktu 6 pięć przedmiotów wybieralnych)605303030305E
11Przedmiot wybieralny 11(grupa przedmiotów 4.11-4.13.Proszę wybrać 3 przedmioty z 4)
605303030305E
12Przedmiot wybieralny 12(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
13Przedmiot wybieralny 13(proszę wybrać z punktu 11 trzy przedmioty wybieralne)605303030305
EPrzedmioty związane z dyplomem6513303530330510
1Projekt zespołowy30330303
2Seminarium dyplomowe30230302
3Przygotowanie pracy dyplomowej58558
Razem2510210108054076512515016560301651509030150901203019545195301654512030301651512060309030603530
2510375405360435360360215
Egzaminy243434352
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1(grupa przedmiotów 4.1, 4.2.Proszę wybrać 2 przedmioty z 4)
D1a Programowanie w języku Java
D1b Języki symboliczne
D1c Wstęp do metod Monte Carlo
D1d Podstawy transmisji danych

Przedmiot wybieralny 3(grupa przedmiotów 4.3-4.5.Proszę wybrać 3 przedmioty z 5)
D5a Technologie obiektowe
D5b Projektowanie aplikacji internetowych
D5c Techniki multimedialne
D5d Systemy telekomunikacji ruchomej 4G
D5e Układy dynamiczne i elementy teorii chaosu

Przedmiot wybieralny 6(grupa przedmiotów 4.6-4.10. Proszę wybrać 5 przedmiotów z 9)
D10a Systemy informatyczne w zarządzaniu
D10b Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D10c Programowanie usług sieciowych
D10d Systemy czasu rzeczywistego
D10e Obiektowe bazy danych
D10f Informatyzacja przedsiębiorstw
D10g Przetwarzanie współbieżne
D10h Programowanie niskopoziomowe
D10i Projektowanie złożonych systemów telokmunikacyjnych

Przedmiot wybieralny 11(grupa przedmiotów 4.11-4.13.Proszę wybrać 3 przedmioty z 4)
D19a Przetwarzanie języka naturalnego
D19b Programowanie mobilne
D19c Automaty, języki i obliczenia
D19d Administrowanie systemami komputerowymi