Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 03-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne40520135210603030306306030660130130303453
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1505150301301301301301E
3Technologie informacyjne605303030305
4Wstęp do informatyki605303030305
5Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
30230302
6Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
30230302
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty podstawowe11409855549590135135241351352412090452310510515163030630305
1Wstęp do analizy matematycznej120106060606010E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości606303030306
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I908454545458E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II908454545458E
5Wstęp do topologii606303030306E
6Analiza matematyczna I120106060606010E
7Analiza matematyczna II120106060606010E
8Analiza matematyczna III605303030305E
9Matematyka obliczeniowa757304530457
10Matematyka dyskretna606303030306E
11Wstęp do równań różniczkowych7553030153030155E
12Rachunek prawdopodobieństwa I906454545456E
13Rachunek prawdopodobieństwa II606303030306E
14Podstawy statystyki605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe21018105105303064545730305
1Algebra606303030306E
2Geometria303151515153
3Przedmiot wybieralny 1
604303030304
4Przedmiot wybieralny 2
605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe30028150301206030301360601130304
1Podstawy fizyki604303030304E
2Programowanie w języku R i Matlabie604303030304
3Analiza danych605303030305E
4Podstawy baz danych606303030306E
5Regresja i analiza wariancji604303030304
6Praktyka55
EPrzedmioty związane z dyplomem651660530330513
1Seminarium dyplomowe60660303303
2Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem21201809458402706051651653030165195303015018045301651654530165105603030135306030530
2120360390375375360260
Egzaminy18233442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
A5a Filozofia
A5b Sztuczna inteligencja

Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
A6a Psychologia społeczna
A6b Socjologia

Przedmiot wybieralny 1
C3a Dyskretne układy dynamiczne

Przedmiot wybieralny 2
C4a Teoria optymalizacji