Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne429181869949965
1Język obcy184189292E
2Etyka zawodowa92992
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej15396963
CPrzedmioty kierunkowe2342690457291863365491821279185
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18299992
2Instalacje grzewcze18299992
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów2739189183
4Metody numeryczne18299992
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich18218182
6Modelowanie CFD18218182
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18299992
8Technologie i maszyny energetyczne II2749999994E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła18299992E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18199991
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów18299992
12Wybieralne I
18299992
DPrzedmioty specjalnościowe353551444545912881272745175418181810149281824
1Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych91991
2Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne2729999992E
3Spalanie paliw II18299992
4Systemy wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego18299992
5Turbiny parowe i gazowe II18299992E
6Turbiny wodne i wiatrowe18299992
7Wybieralne II
18299992
8Kotły parowe i grzewcze2729999992E
9Miernictwo i systemy pomiarowe18299992
10Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych18299992
11Praca przejściowa10510105
12Projekt z urządzeń instalacji kotłowych91991
13Termodynamika gazów wilgotnych91991
14Wybieralne III
2729999992
15Wybieralne IV
18199991
16Wybieralne VI
18199991
17Wybieralne VII
18199991
18Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
19Seminarium dyplomowe18218182
20Wybieralne V
2729189182
Razem62990252108117910934724554918251174545456275418181810149281824
62919825811855
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
C13a Multimedia w energetyce
C13b Podstawy przemian energetycznych

Wybieralne II
D7b Rurociągi i instalacje energetyczne
D7c Układy pomocnicze elektrowni

Wybieralne III
D14b Systemy energii niekonwencjonalnej
D14c Odnawialne źródła energii II

Wybieralne VI
D16b Aerodynamika
D16c Modelowanie przenoszenia zanieczyszczeń w atmosferze

Wybieralne VII
D17b Automatyka w energetyce
D17c Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych

Wybieralne V
D20b Pompy, wentylatory i sprężarki
D20c Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Wybieralne IV
D31a Audyt energetyczny budynku
D31b Projektowanie instalacji grzewczych