Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Modelowanie komputerowe w energetyce
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne709303010151541515105
1Język obcy30430152152E
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej253151015103
CPrzedmioty kierunkowe330221501051545151201053015183015154
1Matematyka453153015303
2Języki programowania452153015302
3Technologie energetyczne4531515151515153E
4Termodynamika gazów wilgotnych453153015303
5Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów303151515153
6Zaawansowana wymiana ciepła302151515152E
7Wprowadzenie do metody elementów skończonych30230302
8Elektroenergetyka zakładów przemysłowych302151515152
9Metody numeryczne w zastosowaniach inżynierskich302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe7155922530151651001806060308105151053015021601515403030
1Komputerowe modelowanie i analiza obiegów termodynamicznych452153015302
2Modelowanie CFD procesów cieplnych i przepływowych30230302
3Układy ORC i systemy konwersji ciepła odpadowego30230302
4Zastosowanie systemów CAD w projektowaniu instalacji energetycznych452153015302
5Metody numeryczne w wymianie ciepła453153015303
6Metody obliczeniowe w mechanice płynów453153015303E
7Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
8Zastosowanie MES w obliczeniach maszyn i urządzeń energetycznych452153015302
9Charakterystyka energetyczna budynku i audyt302151515152
10Fotowoltaika i systemy solarne302151515152
11Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja4531515151515153E
12Technologie energetyczne dla zrównoważonego rozwoju15115151
13Seminarium dyplomowe30230302
14Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
15Przedmioty wybieralne I sem. 2
302151515152
16Przedmioty wybieralne II sem.2
302151515152
17Przedmioty wybieralne III sem.2
302151515152
18Praca przejściowa15051501505
Razem1115904051653021011519019512090453015030151203016030601515403030
1115450505160
Egzaminy5221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I sem. 2
D18a Aerodynamika
D18b Izentropowe i nieizentropowe przepływy gazu

Przedmioty wybieralne II sem.2
D20a Automatyka w energetyce
D20b Programowanie sterowników PLC

Przedmioty wybieralne III sem.2
D22a Rurociągi i instalacje energetyczne
D22b Układy pomocnicze elektrowni