Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe709303010151541515105
1Język obcy30430152152E
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej253151015103
CPrzedmioty kierunkowe3902615075120153010560901530214515305
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych302151515152
2Instalacje grzewcze302151515152
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów453153015303
4Metody numeryczne302151515152
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30230302
6Modelowanie CFD30230302
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
8Technologie i maszyny energetyczne II4541515151515154E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła302151515152E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów302151515152
12Przedmioty wybieralne I
302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe715552407575145180451515512030606015020753015703030
1Systemy wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego302151515152
2Termodynamika gazów wilgotnych15115151
3Turbiny wodne i wiatrowe302151515152
4Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych15115151
5Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne4521515151515152E
6Kotły parowe i grzewcze4521515151515152E
7Miernictwo i systemy pomiarowe302151515152
8Praca przejściowa15051501505
9Spalanie paliw II302151515152
10Turbiny parowe i gazowe II302151515152E
11Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
12Projekt z urządzeń instalacji kotłowych15115151
13Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
14Seminarium dyplomowe30230302
15Przedmioty wybieralne II
302151515152
16Przedmioty wybieralne III
4521515151515152
17Przedmioty wybieralne IV
301151515151
18Przedmioty wybieralne V
452153015302
19Przedmioty wybieralne VI
301151515151
20Przedmioty wybieralne VII
301151515151
Razem11759042018019515175190165909015453018060906016030753015703030
1175405550220
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I
C19a Multimedia w energetyce
C19b Podstawy przemian energetycznych

Przedmioty wybieralne II
D21a Rurociągi i instalacje energetyczne
D21b Układy pomocnicze elektrowni

Przedmioty wybieralne III
D23a Systemy energii niekonwencjonalnej
D23b Odnawialne źródła energii II

Przedmioty wybieralne IV
D25a Audyt energetyczny budynku
D25b Projektowanie instalacji grzewczych

Przedmioty wybieralne V
D27a Pompy, wentylatory i sprężarki
D27b Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Przedmioty wybieralne VI
D28a Aerodynamika
D28b Modelowanie przenoszenia zanieczyszczeń w atmosferze

Przedmioty wybieralne VII
D30a Automatyka w energetyce
D30b Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych