Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne709303010151541515105
1Język obcy30430152152E
2Etyka zawodowa15215152
3Uwarunkowania prawne działalności zawodowej:253151015103
CPrzedmioty kierunkowe390261507510530301056090153021451515155
1Elektroenergetyka zakładów przemysłowych302151515152
2Instalacje grzewcze302151515152
3Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów453153015303
4Metody numeryczne302151515152
5Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30230302
6Modelowanie CFD30230302
7Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych302151515152
8Technologie i maszyny energetyczne II4541515151515154E
9Wybrane zagadnienia z wymiany ciepła302151515152E
10MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
11Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów302151515152
12Przedmioty wybieralne I
302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe520552553045145453015155150153075152075703030
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II4541515151515154E
2Termodynamika gazów wilgotnych15115151
3Chłodnictwo i klimatyzacja II302151515152
4Energetyczne wykorzystanie biomasy II15115151
5Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej302151515152E
6Praca przejściowa15515155
7Gospodarka cyrkulacyjna302151515152
8Energetyka geotermalna15115151
9Energetyka wiatrowa i wodna302151515152
10Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II15115151
11Kolektory słoneczne i fotoogniwa II15115151
12Mikrosiłownie15115151
13Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
14Seminarium dyplomowe30130301
15Przedmioty wybieralne II
15115151
16Przedmioty wybieralne III
301151515151
17Przedmioty wybieralne IV
301151515151
18Przedmioty wybieralne V
301151515151
19Przedmioty wybieralne VI
302151515152
20Przedmioty wybieralne VII
302151515152
21Przedmioty wybieralne VIII
302151515152
22Przedmioty wybieralne IX
15115151
Razem9809043513515030175551509010515303021045451575253075703030
980390415175
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne I
C13a Multimedia w energetyce
C13b Podstawy przemian energetycznych

Przedmioty wybieralne II
D23a Energetyka jądrowa
D23b Energetyka gazowa

Przedmioty wybieralne III
D25a Eksploatacja elektrowni
D25b Współspalanie paliw

Przedmioty wybieralne IV
D27a Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
D27b Systemy multimedialne w energetyce

Przedmioty wybieralne V
D29a Pompy, turbiny wodne i wentylatory
D29b Turbiny cieplne

Przedmioty wybieralne VI
D31a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
D31b Układy hybrydowe w energetyce

Przedmioty wybieralne VII
D33a Projektowanie kotłów na biomasę
D33b Kotły i wymienniki ciepła

Przedmioty wybieralne VIII
D35a Podstawy audytu energetycznego budynku
D35b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Przedmioty wybieralne IX
D37a Rozproszone źródła ciepła
D37b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych