Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydroinżynieria
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3151365210406025304043013024530315301
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1506150602301301302
3Ekonomika środowiska1515105101
4Prawo w inżynierii środowiska45345453
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Moduły wybieralne III
30230302
CPrzedmioty kierunkowe960824152051651354014060854530135105206010271404060303025
1Matematyka I605303030305
2Fizyka techniczna4542015102015104E
3Chemia606303030306
4Biologia i ekologia606303030306E
5Grafika inżynierska605154515455
6Geologia i hydrogeologia4541515151515154
7Matematyka II606303030306E
8Komputerowe programy użytkowe60460604
9Hydrologia i meteorologia30215510155102
10Mechanika techniczna303151515153
11Termodynamika techniczna606303030306E
12Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
13Podstawy geodezji4531515151515153
14Materiałoznawstwo303151515153
15Mechanika płynów6063015153015156E
16Wytrzymałość materiałów302151515152
17Systemy informacji o terenie30130301
18Maszyny przepływowe60520101515201015155
19Podstawy budownictwa454301530154
20Gospodarowanie odpadami454301530154E
DPrzedmioty specjalnościowe1265113492607830365240192307875281351530120602812015105902845659029
1Hydrologia454301530154E
2Mechanika budowli454301530154E
3Mechanika gruntów7563015303015306E
4Geotechniczne badania polowe301121812181
5Geomorfologia rzek453301530153
6Gospodarka wodna605303030305E
7Hydraulika stosowana4531515151515153
8Wodociągi i kanalizacje454153015304E
9Geotechnika i fundamentowanie756304530456E
10Inżynieria wodna605303030305E
11Konstrukcje betonowe6053015153015155E
12Materiały budowlane30230302
13Systemy informacji przestrzennej30230302
14Instalacje sanitarne453153015303E
15Budowle hydrotechniczne ziemne453153015303E
16Ekonomika gospodarki wodnej303151515153
17Rekultywacja terenów zdegradowanych453301530153
18Zabudowa zlewni potoków górskich454301530154E
19Melioracje i odwodnienia454153015304E
20Raporty ocen oddziaływania na środowisko302151515152
21Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
22Seminarium dyplomowe30230302
23Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
24Praktyki zawodowe55
25Moduły wybieralne VII
60460604
26Moduły wybieralne VI
90690906
27Geofizyka inżynierska301151515151
28Moduły wybieralne V
60460604
29Moduły wybieralne IV
302151515152
Razem2540208972475243165405280140608545301351652060102914570603030402919260787529135453012060301654510590316030659030
2540330390375405390405245
Egzaminy182224431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A7a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A7c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A7f Retoryka i obrona swoich poglądów
A7g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Moduły wybieralne VII
D29a Dynamika i stan wód w zlewniach
D29b Inżynieria geotechniczna
D29c Komputerowe wspomaganie projektowania
D29d Wzmacnianie podłoża gruntowego

Moduły wybieralne VI
D33a Metody komputerowe w inżynierii wodnej i geotechnice
D33b Osłona hydrologiczna i system ostrzeżeń
D33c Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej
D33d Zagrożenie i ochrona przed powodzią

Moduły wybieralne V
D38a Hydrologia inżynierska
D38b Konstrukcje metalowe
D38c Wytrzymałość materiałów II
D38d Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi

Moduły wybieralne IV
D42a Regionalne problemy geologiczno-geotechniczne
D42b Regionalne problemy inżynierii i gospodarki wodnej