Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Master Degree in Architecture in English
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 13-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1II-A-1Physical Education15115151
Bprzedmioty podstawowe75530451515215303
2II-B-1 Ecology, Environment Protection302151515152
3II-B-2 History of Art and Culture453153015303
Cprzedmioty kierunkowe82961225154304201206015210267545152102730498
4II-C-2 Landscape Architecture30230302E
5II-C-3 General Building Construction II302151515152
6II-C-4 Building Structures60430301515215152E
7II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design
30230151151
8II-C-7 Architecture and Urban Design
210142101057E1057E
8II-C-8 Conservation of Monuments and Revalorisation15115151
9II-C-9 Design for Conservation10571051057E
10II-C-10 Theory of Spatial Planning
15215152
11II-C-11 Spatial Planning
10571051057
12II-C-12 Regional Planning302151515152
13II-C-13 Theory and Principles of Urban Planning15115151E
15II-C-15 ARCHITECTURE AND PLANNING IN THE COUNTRYSIDE302151515152
16II-C-16 Specialist Seminar
49749497
18II-C-18 Protection of Historical Urban Complexes15215152
19II-C-19 Special Elective Classes
15215152
20II-C-20 History of Contemporary Urban Design15215152E
21II-C-21 Urban Design Survey Internship30130301
23II-C-23 Contemporary Architecture30130301
EPrzedmioty dyplomowe112111011021
1II-E-1 Diploma Design
1020101020
26II-E-2 Specialist Consultations11111
PPraktyki12021201202
28Design Intership12021201202
Razem1050902551520030430120135751521012030907515210303015501030
1050555390105
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design
C6a II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design A. Franta
C6b II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design M. Kozień-Woźniak

II-C-7 Architecture and Urban Design
C7A II-C-7 Architecture and Urban Design A. Franta
C7B II-C-7 Architecture and Urban Design M. Kozień-Woźniak

II-C-10 Theory of Spatial Planning
C10a II-C-10 Theory of Spatial Planning E. Węcławowicz-Bilska
C34 II-C-10 Theory of Spatial Planning M. Wdowiarz-Bilska
C35 II-C-10 Theory of Spatial Planning R. Blazy
C36 II-C-10 Theory of Spatial Planning B. Podhalański

II-C-11 Spatial Planning
C11a II-C-11 Spatial Planning E. Węcławowicz-Bilska
C31 II-C-11 Spatial Planning R. Blazy
C32 II-C-11 Spatial Planning M. Wdowiarz-Bilska
C33 II-C-11 Spatial Planning B. Podhalański

II-C-16 Specialist Seminar
C16a II-C-16 Specialist Seminar A. Kantarek
C29 II-C-16 Specialist Seminar A. Franta
C30 II-C-16 Specialist Seminar M. Gyurkovich
C37 II-C-16 Specialist Seminar W. Celadyn
C38 II-C-16 Specialist Seminar T. Kusionowicz
C39 II-C-16 Specialist Seminar J. Rębielak
C40 II-C-16 Specialist Seminar M. Kozień-Woźniak
C41 II-C-16 Specialist Seminar P. Żuk

II-C-19 Special Elective Classes
C42a II-C-19 Negotiations - practical aspects of the architect profession, K. Butelski

II-E-1 Diploma Design
E25a II-E-1 Diploma Design A. Kantarek
E27 II-E-1 Diploma Design A. Franta
E28 II-E-1 Diploma Design M. Gyurkovich
E29 II-E-1 Diploma Design W. Celadyn
E30 II-E-1 Diploma Design T. Kusionowicz
E31 II-E-1 Diploma Design J. Rębielak
E32 II-E-1 Diploma Design A. Kadłuczka
E33 II-E-1 Diploma Design M. Kozień-Woźniak
E34 II-E-1 Diploma Design P. Żuk