Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 13-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1II-A-1 Wychowanie fizyczne15115151
Bprzedmioty podstawowe75530451515215303
1II-B-1 Ekologia, ochrona środowiska302151515152
2II-B-2 Historia sztuki i kultury453153015303
Cprzedmioty kierunkowe784591951243043512045152102675301522527496
2II-C-2 Architektura krajobrazu30230302E
3II-C-3 Budownictwo ogólne II302151515152
4II-C-4 Konstrukcje budowlane454301515215152E
6II-C-6 Teoria projektowania architekt.-urbanistycznego
30230151151
7II-C-7 Projektowanie arch.-urb.
210142101057E1057E
8II-C-8 Teoria konserwacji zabytków i rewaloryzacji15115151
9II-C-9 Projektowanie konserwatorskie10571051057E
10II-C-10 Teoria planowania przestrzennego
15215152
11II-C-11 Planowanie przestrzenne
10571051057E
12II-C-12 Planowanie regionalne302151515152
13II-C-13 Teoria i zasady projektowania miast
15115151E
15II-C-15 Architektura i planowanie wsi II302151515152
16II-C-16 Seminarium specjalistyczne
49649496
18II-C-18 Ochrona miejskich zespołów zabytkowych15215152
19II-C-19 Fakultet
15215152
20II-C-20 Historia urbanistyki współczesnej15215152E
21II-C-21 Praktyka urbanistyczna
30130301
EPrzedmioty dyplomowe112311011023
1II-E-1 Projektowanie dyplomowe
1020101020
2II-E-2 Konsultacje specjalistyczne
13113
PPraktyki12021201202
2Praktyka projektowa12021201202
Razem10059022515170304451201356015210120309060152253015501030
100554039075
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


II-C-16 Seminarium specjalistyczne
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-1 A. Gaczoł
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 K. Paprzyca
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 J. Kobylarczyk
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 K. Butelski
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-4 T. Kusionowicz
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-1 E. Węcławowicz-Gyurkovich
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 M. Jagiełło-Kowalczyk
C1 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-5 M. Droźdź-Szczybura
C1a II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-1 A. Kadłuczka
C1c II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-1 K. Kuśnierz
C1d II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-1 M. Motak
C1f II-C-16 Seminarium specjalistyczne, A-2 P. Bigaj
C1h II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 M. Twardowski
C1i II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 M. Złowodzki
C1j II-C-16 Seminarium specjalistyczne, A-2 P. Gajewski
C1l II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 P. Haupt
C1m II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 J. Gyurkovich
C1n II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 A. Kantarek
C1o II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 M. Gyurkovich
C1p II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 A. Franta
C1q II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 W. Chmielewski
C1r II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 G. Schneider-Skalska
C1t II-C-16 Seminarium specjalistyczneA-4 W. Celadyn
C1u II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-4 J. Rębielak
C1w II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-5 M. Wdowiarz-Bilska
C1x II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-5 E. Węcławowicz-Bilska
C1y II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-7 M. J. Żychowska
C1z II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-7 A. Białkiewicz
C16 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-4 S. Kuc
C21 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 T. Kozłowski
C27 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 M. Mizia
C28 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-1 D. Kuśnierz-Krupa
C30 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 K. Bojanowski
C31 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-5 B. Podhalański
C34 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 M. Charciarek
C35 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 M. Kozień-Woźniak
C37 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 J. Barnaś
C38 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 M. Skaza
C39 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 R. Zawisza
C40 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 K. Racoń-Leja
C41 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 B. Homiński
C42 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-3 W. Wicher
C48 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 A. Wiszowaty
C49 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 T. Kapecki
C50 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 A. Taczalska
C51 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-5 R. Blazy
C62 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-4 P. Markiewicz
C63 II-C-16 Seminarium specjalistyczne A-2 P. Żuk

II-C-7 Projektowanie arch.-urb.
C1 II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 2 A-2 K. Butelski
C1a II-C-7 Projektowanie arch.-urb., sem 1 A-2 T. Kozłowski
C1b II-C-7 Projektowanie arch.-urb., sem 1 A-2 M. Charciarek
C1c II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 1 A-3 J. Gyurkovich
C1e II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 1 A-3 A. Kantarek
C1f II-C-7 Projektowanie arch.-urb., sem 2 A-2 P. Gajewski
C1h II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 2 A-2 M. Złowodzki
C1i II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 1 A-3 A. Franta
C1j II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 1 A-3 M. Gyurkovich
C22 II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 1 A-3 G. Schneider-Skalska
C26 II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 1 A-3 M. Mizia
C52 II-C-7 Projektowanie arch.-urb. sem 2 A-2 T. Kapecki

II-C-6 Teoria projektowania architekt.-urbanistycznego
C1 II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban. A-2 K. Butelski
C1a II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban., A-2 M. Charciarek
C1b II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban., A-2 T. Kozłowski
C1c II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban. A-3 G. Schneider-Skalska
C1d II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban., A-2 P. Gajewski
C1e II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban. A-2 M. Złowodzki
C1f II-C-6 Teoria projektowania architektoniczno-urban. T. Kapecki

II-C-11 Planowanie przestrzenne
C1a II-C-11 Planowanie przestrzenne, M. Wdowiarz-Bilska
C1b II-C-11 Planowanie przestrzenne, B. Podhalański
C43 II-C-11 Planowanie przestrzenne, M. Wdowiarz-Bilska
C44 II-C-11 Planowanie przestrzenne, R. Blazy

II-C-10 Teoria planowania przestrzennego
C1a II-C-10 Teoria planowania przestrzennego, M. Wdowiarz-Bilska
C1b II-C-10 Teoria planowania przestrzennego, R. Blazy
C46 II-C-10 Teoria planowania przestrzennego, E. Węcławowicz-Bilska
C47 II-C-10 Teoria planowania przestrzennego B. Podhalański

II-C-21 Praktyka urbanistyczna
C1a II-C-21 Praktyka urbanistyczna A-5 B. Podhalański
C1b II-C-21 Praktyka urbanistyczna A-5 E. Węcławowicz-Bilska
C36 II-C-21 Praktyka urbanistyczna A-5 R. Blazy
C45 II-C-21 Praktyka urbanistyczna A-5 M. Wdowiarz-Bilska

II-C-13 Teoria i zasady projektowania miast
C1a II-C-13 Teoria projektowania miast, B. Podhalański
C1b II-C-13 Teoria projektowania miast, E. Węcławowicz-Bilska

II-C-19 Fakultet
C1k Fakultet II-C-1901 Kształtowanie obiektów użyteczności publicznej w zakresie konferencji, kongresów i wystawiennictwa gospodarczego, W. Chmielewski
C1m Fakultet II-C-1906 Miejsca nie-miejsca, K. Paprzyca, J. Kobylarczyk
C1n Fakultet II-C-1914 Kolor i reklama w przestrzeni miasta, M. Barański
C1o Fakultet II-C-1915 Zieleń w architekturze – rola architekta (zieleń w procesie inwestycyjnym), W. Bobek
C1p Fakultet II-C-1902 Psychologia architektury, A. Lasiewicz-Sych
C1s Fakultet II-C-1903 Teoria i estetyka architektury najnowszej, P. Winskowski
C1t Fakultet II-C-1910 BIM Modelowanie informacji o budynku, S. Jurczakiewicz, R. Paruch
C5 Fakultet II-C-1905 Negocjacje czyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta, K. Butelski
C9 Fakultet II-C-1909 Forma urbanistyczna A. Kantarek
C18 Fakultet II-C-1918 Architektura współczesna a dziedzictwo historyczne E. Węcławowicz-Gyurkovich
C23 Fakultet II-C-1912 Projektowanie parametryczne BIM, K. Romaniak
C25 Fakultet II-C-1911 BIM Modelling of building information, S. Jurczakiewicz, R. Paruch
C53 Fakultet II-C-1919 Kształtowanie przestrzeni dla lecznictwa uzdrowiskowego, W. Węcławowicz-Bilska, W. Wójcikowski
C54 Fakultet II-C-1920 Miasto inteligentne, M. Wdowiarz-Bilska
C55 Fakultet II-C-1904 Architektura Betonowa, M. Charciarek
C56 Fakultet II-C-1907 Projektowanie architektury wnętrz, P. Haupt
C57 Fakultet II-C-1908 Projektowanie sprzyjające aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych, P. Haupt
C58 Fakultet II-C-1921 Zapis planistyczny, M. Gołąb-Korzeniowska
C59 Fakultet II-C-1913 Oświetlenie zespołu budowli, R. Grazda
C60 Fakultet II-C-1916 Współczesna architektura krajobrazu - nowe tendencje w projektowaniu od skali obiektu po skalę planistyczną, A. Zachariasz
C61 Fakultet II-C-1917 Sacrum-Profanum, K. Hodor

II-E-2 Konsultacje specjalistyczne
E2a II-E-2 Konsultacje specjalistyczne J. Rębielak
E2b II-E-2 Konsultacje specjalistyczne E. Węcławowicz-Bilska
E2d II-E-2 Konsultacje specjalistyczne B. Podhalański
E2e II-E-2 Konsultacje specjalistyczne E. Węcławowicz-Bilska
E2f II-E-2 Konsultacje specjalistyczne R. Blazy

II-E-1 Projektowanie dyplomowe
E12 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 D. Kuśnierz-Krupa
E13 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 M. Motak
E14 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 K. Kuśnierz
E16 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 A. Kadłuczka
E17 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 A. Gaczoł
E19 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 E. Węcławowicz-Gyurkovich
E20a II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Charciarek
E20b II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 T. Kozłowski
E20c II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Kozień-Woźniak
E20d II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 J. Barnaś
E21 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 W. Chmielewski
E21a II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 R. Zawisza
E21b II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Skaza
E22 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 P. Gajewski
E23 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 M. Złowodzki
E24 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 A.Wiszowaty
E25 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 P. Bigaj
E26 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 T. Kapecki
E27 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 K. Butelski
E30 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 G. Schneider-Skalska
E30a II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Mizia
E30c II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 K. Bojanowski
E31 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 A. Franta
E32 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Gyurkovich
E33 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 A. Kantarek
E34 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 J. Gyurkovich
E35 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 P. Haupt
E36 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Twardowski
E37 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 J. Kobylarczyk
E38 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 M. Jagiełło-Kowalczyk
E39 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 K. Paprzyca
E47 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 W. Celadyn
E47 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 J. Rębielak
E48 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 T. Kusionowicz
E49 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 S. Kuc
E56 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 B. Podhalański
E57 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 E. Węcławowicz-Bilska
E58 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 R. Blazy
E59 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 M. Drożdż-Szczybura
E90 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 K. Racoń-Leja
E91 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 B. Homiński
E92 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 W. Wicher
E93 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 A. Taczalska
E94 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 M. Wdowiarz-Bilska
E95 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 P. Markiewicz
E96 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 P. Żuk
E97 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 M. J. Żychowska
E98 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 A. Białkiewicz