Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Fizyka medyczna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne (hum.) I
30330303
3Przedmioty wybieralne (hum.) II
15215152
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe34526195607515603030813530451518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Geometria w fizyce302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna6043015153015154E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe300181356010575454596015609
1Diagnostyka medyczna90630303015151531515153E
2Komputerowa analiza obrazów medycznych603303030303
3Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe603303030303
4Dozymetria i promieniowanie niejonizujące303151515153
5Biofizyka radiacyjna603303030303
EPrzedmioty związane z dyplomem852230451030451022
1Wykład monograficzny (wyb.)
30230302
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne1809904545301515330151533015153
4Przedmioty specjalistyczne I
6033015153015153
5Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
6033015153015153
6Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
6033015153015153
Razem110590525105105240607019575901053030225301512015153010515452530
1105495420190
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne (hum.) I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne (hum.) II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Wykład monograficzny (wyb.)
E1a Fizyka polimerów

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F4a Symulacje komputerowe II

Przedmioty specjalistyczne I
F4a Komputerowe przetwarzanie obrazu

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F6a Fizyka cząstek z elementami astrofizyki