Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne (human.) I
30330303
3Przedmioty wybieralne (human.) II
15215152
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe34526195607515603030813530451518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Metody geometryczne w fizyce302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna6043015153015154E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe195166030307545153060121515154
1Komput. proj.strukt. molek.453301530153
2Fizyka powierzchni i cienkich warstw605303030305
3Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne4541515151515154
4Technologia LED4541515151515154E
EPrzedmioty związane z dyplomem852230451030451022
1Wykład monograficzny (wyb.)
30230302
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne1501190153015601530830153
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
4531515151515153
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
303151515153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
30230302
4Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
453301530153
Razem9709045012075120901151357560757530210451545451530105452530
970420375175
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne (human.) I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne (human.) II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Wykład monograficzny (wyb.)
E1a Fizyka polimerów

Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
F5b Nanoinżynieria cienkich warstw i powierzchni

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F7a Lio- i termotropowe ciekłe kryszt.

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F8a Teoria grup w fiz.molek. I faz.skond.

Przedmioty wybieralne specjalistyczne IV
F9a Przejścia fazowe w magnetykach