Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Modelowanie komputerowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne hum. I
30330303
3Przedmioty wybieralne hum.II
15215152
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe34526195607515603030813530451518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Metody geometryczne w fizyce302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna6043015153015154E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe3001890601504560459451059
1Symulacje komputerowe w fizyce105730751545315304E
2Modelowanie przestrzenne453153015303
3Komputerowe przetwarzanie obrazu453153015303
4Metody obliczeniowe w nauce i technice453153015303
5Programowanie aplikacji użytkowych602154515452
EPrzedmioty związane z dyplomem8522151545101515451022
1Wykład monograficzny (wyb.)
302151515152
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne1809904545301515330151533015153
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
6033015153015153
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
6033015153015153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
6033015153015153
Razem1105904651051053006070165751051053030210301651515309030452530
1105480435190
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne hum. I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne hum.II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Wykład monograficzny (wyb.)
E1a Modelowanie i metody obliczeniowe we współczesnej fizyce polimerów
E4 Fizyka mikropłynów

Przedmioty wybieralne specjalistyczne I
F1a Techniki komputerowe w fizyce
F2b Wprowadzenie do języka Python

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F1a Fizyka i fizjologia dźwięku
F2b Wizualizacja i animacja komputerowa

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F3a Ewolucja gwiazd
F3b Fizyka czasoprzestrzeni
F5 Wstęp do fizyki cząstek