Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Fizyka medyczna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 19-07-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne375231202401560301576026021530415606302
1Wychowanie fiz.60603030
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.453301530153
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe945743903154519590751560231351203045241209060204530307
1Wstęp do zastosowań matematyki w fizyce757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Oprac. danych doświad.304151515154
7Laboratorium fiz. I45545152303
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania604154515454E
13Programowanie obiektowe604154515454
14Programowanie dla fizyków105730751545415303
CPrzedmioty kierunkowe6754731521012015154515154453030812090301515191057513453
1Fizyka układów elektrycznych452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Fizyczne podstawy elektroniki454153015304
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika ośrodków ciągłych604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe4654927075301575754515111353030153025603013
1Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej1051060453015430306E
2Propedeutyka nauk medycznych90760303015330154E
3Biochemia455301530155E
4Chemia radiacyjna455301530155
5Aparatura medyczna454153015304
6Przedmiot wybieralny specj.I
455153015305
7Przedmiot wybieralny specj.II
454301530154
8Przedmiot wybieralny specj.III
454301530154
12Praktyka studen.55
EPrzedmioty związane z dyplomem351730530517
1Seminarium dyplomowe30630306
2Przygotowanie pracy dyplomowej5115511
Razem249521010958401952254595150105157530180195454530165180306030180150304515301951801530165307515303060303530
2495345465435420390315125
Egzaminy21343443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A6a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A7a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A7b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny specj.I
D6a Medyczne metody obrazowania
D6b Rentgenografia

Przedmiot wybieralny specj.II
D7a Dializoterapia i aparatura dializacyjna
D7b Metody ultrasonograficzne

Przedmiot wybieralny specj.III
D8a Ochrona radiologiczna
D8b Izotopy radioaktywne