Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały i technologie przyjazne środowisku
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90102736271821818186992
1Język angielski36436182182
2Planowanie badań i analiza wyników18299992
3Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania18299992
4Źródła informacji w naukach technicznych18299992
BPrzedmioty podstawowe901045918183699188992
1Ekspertyzy materiałowe18299992
2Projektowanie materiałów18299992
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej18299992
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych18299992
5Działania wizualne 2 + 3D18299992
CPrzedmioty kierunkowe1081563454536101895
1Analiza procesów dekohezji18299992
2Nowoczesne materiały inżynierskie2741891894E
3Badania własności połączeń spajanych18299992
4Techniki łączenia tworzyw sztucznych18299992
5Spawalność materiałów konstrukcyjnych2751891895E
DPrzedmioty specjalnościowe18023994527936189854271813992
1Wysokotemperaturowa korozja materiałów2739999993
2Podstawy procesów termicznego przekształcania odpadów18299992
3Modele oceny technologii18299992
4Dyfuzyjne łączenie materiałów18299992
5Metody wytwarzania materiałów proszkowych2741891894E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe18299992
7Kompozyty i paliwa z surowców odnawialnych2741891894E
8Technologie i materiały do usuwania skutków degradacji środowiska2741891894E
EPrzedmioty związane z dyplomem28221810181022
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne901045936992279186992
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
Razem586902793699278164126186399273011718369361830369361930
586252234100
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Biomateriały nieorganiczne
F1b Nowoczesne materiały w medycynie

Wybieralne-F2
F2a Metody komputerowe w inżynierii materiałowej
F6 Modelowanie właściwości materiałów

Wybieralne-F3
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F4
F4a Optymalizacja struktury
F4b Zarządzanie jakością

Wybieralne-F5
F5a Technologie w inżynierii powierzchni
F5b Biomimetyka