Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Inżynieria spajania materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90102736271821818186992
1Język angielski36436182182
2Planowanie badań i analiza wyników18299992
3Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania18299992
4Źródła informacji w naukach technicznych18299992
BPrzedmioty podstawowe901045918183699188992
1Ekspertyzy materiałowe18299992
2Projektowanie materiałów18299992
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej18299992
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych18299992
5Działania wizualne 2 + 3D18299992
CPrzedmioty kierunkowe1081563454536101895
1Analiza procesów dekohezji18299992
2Nowoczesne materiały inżynierskie2741891894E
3Badania własności połączeń spajanych18299992
4Techniki łączenia tworzyw sztucznych18299992
5Spawalność materiałów inżynierskich2751891895E
DPrzedmioty specjalnościowe180239993692727999863271813992
1Badanie nieniszczące materiałów2731891893E
2Kwalifikowanie technologii spawania18299992
3Materiałoznawstwo spawalnicze2741891894E
4Napawanie i natryskiwanie cieplne18299992
5Podstawy projektowania konstrukcji spajanych2749999994
6Specjalne metody spajania18299992
7Technologie spajania i cięcia materiałów inżynierskich2741891894E
8Zarządzanie jakością i dokumentowanie18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem28221810181022
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne9010454599227276992
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
Razem5869027945901872821172745918273012618362736303699271930
586243243100
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Przykłady aplikacyjnego zastosowania badań
F1b Automatyzacja i mechanizacja w przemyśle

Wybieralne-F2
F2a Materiały dla petrochemii
F2b Materiały dla kolejnictwa

Wybieralne-F4
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F3
F3a Spajanie materiałów proszkowych
F3b Technologie addytywne w przemyśle

Wybieralne-F5
F5a Spawalnicze materiały dodatkowe
F6 Urządzenia spawalnicze