Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne i kompozyty
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne15010456045302303030615152
1Język angielski60460302302
2Planowanie badań i analiza wyników302151515152
3Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania302151515152
4Źródła informacji w naukach technicznych302151515152
BPrzedmioty podstawowe150107515303060151530815152
1Ekspertyzy materiałowe302151515152
2Projektowanie materiałów302151515152
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej302151515152
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych302151515152
5Działania wizualne 2 + 3D302151515152
CPrzedmioty kierunkowe180151057575601030155
1Analiza procesów dekohezji302151515152
2Nowoczesne materiały inżynierskie454301530154E
3Badania własności połączeń spajanych302151515152
4Techniki łączenia tworzyw sztucznych302151515152
5Spawalność materiałów inżynierskich455301530155E
DPrzedmioty specjalnościowe3002316575451560301589045301315152
1Kompozyty ceramiczne i metalowe4531515151515153
2Materiały budowlane i geopolimery302151515152
3Materiały funkcjonalne302151515152
4Nowoczesne materiały narzędziowe302151515152
5Techniki wytwarzania materiałów454301530154E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe302151515152
7Współczesne technologie przetwarzania materiałów454301530154E
8Zaawansowane techniki badań materiałów454301530154E
EPrzedmioty związane z dyplomem40223010301022
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne1501075156015152451530615152
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
Razem97090465601654513510021030105151545301953060156030306015602530
970420390160
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Biomateriały nieorganiczne
F1b Nowoczesne materiały w medycynie

Wybieralne-F2
F2a Metody komputerowe w inżynierii materiałowej
F2b Modelowanie właściwości materiałów

Wybieralne-F3
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F4
F4a Optymalizacja struktury
F4b Zarządzanie jakością

Wybieralne-F5
F5a Technologie w inżynierii powierzchni
F5b Biomimetyka