Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Inżynieria spajania materiałów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne15010456045302303030615152
1Język angielski60460302302
2Planowanie badań i analiza wyników302151515152
3Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania302151515152
4Źródła informacji w naukach technicznych302151515152
BPrzedmioty podstawowe150107515303060151530815152
1Ekspertyzy materiałowe302151515152
2Projektowanie materiałów302151515152
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej302151515152
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych302151515152
5Działania wizualne 2 + 3D302151515152
CPrzedmioty kierunkowe180151057575601030155
1Analiza procesów dekohezji302151515152
2Nowoczesne materiały inżynierskie454301530154E
3Badania własności połączeń spajanych302151515152
4Techniki łączenia tworzyw sztucznych302151515152
5Spawalność materiałów inżynierskich455301530155E
DPrzedmioty specjalnościowe300231651560154545151515810545301315152
1Badanie nieniszczące materiałów453301530153E
2Materiałoznawstwo spawalnicze454301530154E
3Napawanie i natryskiwanie cieplne302151515152
4Podstawy projektowania konstrukcji spajanych4541515151515154
5Technologie spajania i cięcia materiałów inżynierskich454301530154E
6Kwalifikowanie technologii spawania302151515152
7Zarządzanie jakością i dokumentowanie302151515152
8Specjalne metody spajania302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem40223010301022
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne150107575151524545615152
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
Razem9709046575150301201301954575153045302103060456030601515452530
970405405160
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Przykłady aplikacyjnego zastosowania badań
F1b Automatyzacja i mechanizacja w przemyśle

Wybieralne-F2
F2a Materiały dla petrochemii
F2b Materiały dla kolejnictwa

Wybieralne-F4
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F3
F3a Spajanie materiałów proszkowych
F3b Technologie addytywne w przemyśle

Wybieralne-F5
F5a Spawalnicze materiały dodatkowe
F5b Urządzenia spawalnicze