Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne i kompozyty
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne270167515030151560154306043043015154
1Język angielski90890302302304E
2Komunikacje interpersonalne302151515152
3Ochrona własności intelektualnej302151515152
4Wychowanie fizyczne60603030
5Autoprezentacja302151515152
6Podstawy ekonomii30230302
BPrzedmioty podstawowe103578420255150601513515012015602613575751530261054560303018153031515155
1Biomateriały4531515151515153
2Chemia90745301530305E15152
3Dokumentacja techniczna453153015303
4Elektronika i elektrotechnika60430301515215152
5Fizyka ciała stałego302151515152
6Grafika inżynierska453153015303
7Matematyka dla inżynierów1501160903030415304E15303
8Metody elementów skończonych453153015303
9Podstawy fizyki6063015151515215154E
10Podstawy informatyki7553030153030155
11Podstawy inżynierii spajania302151515152
12Podstawy konstrukcji maszyn4531515151515153
13Podstawy materiałoznawstwa6063015153015156E
14Podstawy wytrzymałości materiałów6051530151530155E
15Teoria i technika eksperymentu4551515151515155
16Termodynamika4531515151515153
17Wprowadzenie do druku 3D302151515152
18Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego302151515152
19Wstęp do mechaniki453153015303
CPrzedmioty kierunkowe33033180151356030890751330153075
1Geopolimery i betony302151515152
2Kompozyty454301530154E
3Materiały ceramiczne454301530154E
4Materiały polimerowe454301530154E
5Metale i stopy454301530154E
6Metody badań materiałowych908301545153031515155E
7Praktyki programowe55
8Przetwórstwo polimerów302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe49541270459045459045451390301530147515301215152
2Inżynieria nanomateriałów456301530156E
3Metalurgia proszków302151515152
3Inżynieria powierzchni302151515152
3Degradacja materiałów inżynierskich455301530155E
4Inżynieria stopów metali lekkich303151515153
5Mechanika kompozytów453301530153
6Metalurgia i odlewnictwo302151515152
8Obróbka cieplna302151515152
8Wymiana ciepła302151515152
9Obróbka plastyczna302151515152
10Dyfuzja i przemiany fazowe605303030305E
12Technologie proekologiczne w inżynierii materiałowej303151515153
13Technologie wytwarzania kompozytów302151515152
13Zasady doboru materiałów302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem352030530520
1Przygotowanie pracy dyplomowej5185518
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne330221653045154530301515445301566015301583015154
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
6Wybieralne-F6
302151515152
7Wybieralne-F7
302151515152
8Wybieralne-F8
302151515152
9Wybieralne-F9
302151515152
10Wybieralne-F10
302151515152
11Wybieralne-F11
302151515152
Razem249521011104954207516523016518015156030165135751530301657590303030210451351530180457530153030150153060303075605030
2495435420390405375285185
Egzaminy14233321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Analiza jakościowa i ilościowa struktury
F1a Optyczne metody pomiarowe

Wybieralne-F2
F2a Ergonomia
F2b Kontrola jakości

Wybieralne-F3
F3a Chemia fizyczna
F3b Fizyka materiałów

Wybieralne-F4
F4a Materiały dla lotnictwa
F4b Materiały inżynierskie dla motoryzacji

Wybieralne-F5
F5a Materiały dla energetyki
F5b Materiały do pracy w w ekstremalnych temperaturach

Wybieralne-F6
F6a Materiały przyjazne środowisku
F6b Recykling i utylizacja

Wybieralne-F7
F7a Mechanika pękania
F7b Zmęczenie materiałów i konstrukcji

Wybieralne-F8
F8a Materiały narzędziowe
F8b Obróbka ubytkowa

Wybieralne-F9
F9a Podstawy baz danych
F9b Symulacje komputerowe

Wybieralne-F10
F10a Biomateriały polimerowe
F10b Szkła i materiały amorficzne

Wybieralne-F11
F11a Metody analizy termicznej
F11b Tribologia